Verzekering voor begraafplaatsen


11 februari 2004

Vraag nummer: 2881  (oude nummer: 4011)

Geachte heer Van der Putten,

Wij zijn voornemens een verzekering af te sluiten voor een uitgebreide dekking voor onze begraafplaatsen.
In ons bestuur is de vraag naar voren gekomen, kun je naast het verzekeren van alle graven/monumenten, ook de mogelijkheid overwegen om bijv. advertentie te plaatsen en hierin mee te delen dat degene die prijs stellen op verzekering zich moeten melden bij het bestuur.
De overwegingen zijn: bij een verzekering van alle monumenten ga je voorbij aan het feit dat er nog monumenten onder de garantie vallen, mensen kunnen zelf al hun monument verzekerd hebben en misschien zijn er mensen die hiervan niet gediend zijn, dwz. het maakt hun niet uit hoe het monument erbij ligt.

Antwoord:

Geachte heer,

De vraag is, wat u met uw verzekering wilt afdekken.
Als het ook gaat om ongevallen van vrijwilligers die op uw begraafplaatsen werkzaamheden verrichten bijvoorbeeld, kan ik me er iets bij voorstellen. Bij een brand- en stormverzekering voor de kerk of een ander gebouw, OK.
Als het alleen gaat om het verzekeren van grafmonumenten voor schade, dan ben ik er geen voorstander van. Mijn inziens betaalt men al snel een veelvouw van het werkelijke risico. Met een goed reglement loopt een begraafplaats nauwelijks of geen risico.

Legt u eerst maar eens binnen het bestuur op tafel wat voor schade het bestuur de afgelopen jaren elk jaar heeft gehad, die niet verhaalbaar was. Legt u daar eens offertes naast en zie dan of het zin heeft.

Ik meen dat een verzekering zin heeft, als men schade kan leiden die men niet kan opbrengen. Het afbranden van een gebouw van 2.000.000,- euro bijvoorbeeld. Maar schade die men wel kan dragen, zoals de ene keer 200,- en de andere keer 600,-, ach... Als men dat voor bijvoorbeeld 400,- of 450,- kan verzekeren, kan men dat overwegen. Maar mijn ervaring is dat men dat soort schades moet gaan verzekeren voor 4.000,- premie. Dat lijkt mij onzinnig. Maar misschien hebt u betere offertes dan dat ik ooit onder ogen kreeg.

Zie de verschillende keren dat ik mijn mening uitgebreid heb toegelicht in de sub-rubriek Grafsteen/monument.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE