Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verzekering Monuta (geen uitkering bij keuze andere uitvaartverzorger)


8 december 2003

Vraag nummer: 2733  (oude nummer: 3559)

Geachte heer Van der Putten,

Ik heb een uitvaartverzekering van Monuta. Nu vertelde een kennis van me die werkt bij een assurantiekantoor dat Monuta niet uitkeert als je na overlijden een andere verzekeraar inschakelt. Dat verbaast me. Ik had verwacht dat men tot een bepaald bedrag in ieder geval wel zou uitkeren maar de overschrijding ten opzichte van een Monuta-uitvaart voor rekening van nabestaanden zou zijn. Niets hoor, ze keren helemaal niets uit. Wat vindt u daar nou van?

Antwoord:

Geachte heer,

Als ik u was, zou ik eerst eens zelf bij Monuta navragen hoe dit zit. Ik zou dat schriftelijk doen, zodat u ook een schriftelijk antwoord terug krijgt en u of uw nabestaanden zich daar later zonodig op kunnen beroepen. Als het om mogelijk belangrijke gevolgen gaat, moet men nooit afgaan op mondelinge/telefonisch informatie. Dat heeft niet in het bijzonder met Monuta van doen, maar met alle verzekeringen, ook een aanvraag of wel een vergunning voor iets nodig is bij een gemeente, enz. enz.

En wat ik daar van vind? Wel, het verbaast me. Ik heb wel vaker gehoord dat als men bijvoorbeeld bij Dela verzekerd is, maar de uitvaart zonder vooroverleg met Dela door een andere onderneming laat uitvoeren, Dela slechts het bedrag van haar 'inkoopwaarde' van de uitvaart vergoedt. Maar dat vind ik persoonlijk ook niet onlogisch. Per slot is het ook vreemd dat als je je bij X verzekert om X de uitvaart te laten doen - dat houden die verzekeringen immers meestal in - dat je dan naar Y gaat. Maar dat een verzekering in zo'n geval helemaal niets zou uitkeren, lijkt me vreemd.
Ik zou het voor de zekerheid - als ik u was - uit de mond (pen) van Monuta willen horen en niet van een derde.
Wat ook zou kunnen is dat het voor verzekeringstype A wel geldt en voor verzekeringstype B niet.

Die verbazing heb ik als privé-persoon uitgesproken. Maar als jurist kan ik alleen opmerken dat er contractsvrijheid bestaat in Nederland en dat iedere verzekeringsmaatschappij vrij is om een verzekering aan te bieden onder deze voorwaarden. En dat iedere potentiële verzekerde vrij is om die voorwaarden te accepteren of niet. Als je ze niet wilt accepteren, moet je de verzekering niet afsluiten. Maar voor je de verzekering afsluit moet je wel alle voorwaarden lezen.

Mij valt trouwens te binnen dat toen ik zelf vele vele jaren geleden een levensverzekering afsloot, in de polis werd verwezen naar algemene voorwaarden. Die had ik echter niet bij de stukken ontvangen. Ik heb ze toen nog opgevraagd bij de assurantietussenpersoon, die begon te zuchten en te steunen en moest bekennen dat hij ze niet in huis had. Want tja, daar vroeg nooit iemand naar. Ik wel dus. Het is bij het afsluiten van een verzekering ook een eigen verantwoordelijkheid om (alle) voorwaarden op te vragen en te lezen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE