Verrekeningsclausule (geen geld terug)


9 februari 2009

Vraag nummer: 6158  (oude nummer: 12300)

Geachte hr. Van der Putten,
Ik vond uw site met diverse vragen. Erg zinvol als je op zoek bent naar vragen rondom een uitvaart. Ik kon mijn vraag niet geheel beantwoord vinden.
Wij hebben onlangs een uitvaart gehad van mijn schoonmoeder. De verzekerde waarde was €7096,-. De kosten van de uitvaart waren €4787,-. Na het verzoek om een rekening en om uitbetaling van het overgebleven deel kwam er wel een rekening (€0,-), maar werd er ook meegedeeld dat het overgebleven deel niet werd uitbetaald. We konden dit wel aanwenden voor bijv. een steen.
In de polisvoorwaarden van SVU Enschede staat het volgende bij de verrekeningsclausule: ''Indien de kosten van de uitvaart minder blijken te zijn dan het verzekerd bedrag dan kan het restbedrag aangewend worden voor andere leveringen en/of diensten betreffende de uitvaart''.
Betekent dit dat er dus nooit een restant zal worden betaald aan de erfgenamen, zodat zij zelf hun zaken kunnen regelen?
Het gekke is dat bij een tekort er wel bijbetaald moet worden. Deze ervaring hebben we met dezelfde verzekering ook 2 maal gehad. Dus wel betalen bij tekort, maar niets terug krijgen wanner iets over is.
Bij voorbaat dank voor uw reactie.

M.vr.gr.

Martijn Groeneveld

Antwoord:

Geachte heer,

Het standpunt van deze verzekeraar klinkt mij niet vreemd in de oren. Integendeel. Ik vind het helemaak niet gek dat men bij een tekort moet bijbetalen en niets terug krijgt wanneer er iets over is. Althans, bij een fiscaal aftrekbare verzekering.

Als het gaat om een polis met een zogenaamde belastingclausule - en de door u geciteerde voorwaarde'Indien de kosten van de uitvaart minder blijken te zijn dan het verzekerd bedrag dan kan het restbedrag aangewend worden voor andere leveringen en/of diensten betreffende de uitvaart' is een voorbeeld van een dergelijk soort clausule - dan mag men inderdaad geen restant uitbetalen. Dat was dan een eis om de premie of koopsom voor de polis fiscaal aftrekbaar te maken. Waarschijnlijk hebben uw schoonouders fiscale aftrek genoten voor deze verzekering.

De erfgenamen kunnen wel zelf hun zaken regelen, dat hoeft niet door of via de verzekeraar te gaan, maar ze zullen de nota's in moeten leveren bij de verzekeraar. De verzekeraar mag niet 'zomaar' geld terug geven, waarbij onduidelijk is of men met die uitkering feest gaat vieren dan wel of men het aan bijvoorbeeld een grafsteen of sierurn besteedt. De fiscus wilde (tot 1-1-2009 toen aftrek nog mogelijk was) geen feesten subsidieren, maar wel kosten van een grafsteen of sierurn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >