Vergoeding kosten door Dela (naturaverzekering maar andere ondernemer voert uitvaart uit)


17 januari 2005

Vraag nummer: 3613  (oude nummer: 5395)

betreft uitvaartpolis van dela. Hierin omschrijft de dela precies wat er allemaal vergoed wordt bij een crematie.Zonder dat zij bedragen aangeven. Addertje onder het gras is dat er een artikel is opgenomen met wanneer de crematie (in ons geval) door een uitvaart -onderneming word gedaan die geen contracten met de dela heeft, dan kan dit financiele gevolgen hebben. Bij ons was dit ook het geval. Kan de dela maar zo mensen benadelen, zonder aan te geven welke bedragen er vergoed worden voor een crematie en wat daar allemaal bij komt kijken? In ons geval hebben we heel zuinig aan gedaan met alles, vader zelf aangekleed en verzorgd, zelf vader gedragen in de kist, zelf gereden met eigen volgauto's, alle kaarten ed zelf geschreven en verzonden, zonder enige hulp van de dela. De uitvaartondernemer die toevallig niet was aangesloten bij de dela heeft ons hierbij geholpen.
Persoonlijk zeg ik we hebben zoveel zelf gedaan en geregeld. Moeten wij hier nu voor boeten? Ik vind het maar raar met die beperking dat er niet word aangegeven in de polis wat er nu werkelijk in bedragen wel of niet vergoed word,. naar mijn idee kan de dela hier zelf van maken wat zij wil met de bedragen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De Dela-verzekering is een natura-verzekering. Men keert geen geld uit, maar verleent diensten en levert goederen. Dan zijn de kosten van die diensten ook niet relevant om te noemen in folders, want ze worden geleverd ook al zijn ze later in prijs gestegen.

Het is een beetje raar om een naturaverzekering bij Dela te nemen en dan een andere uitvaartondernemer in te schakelen. Want de kern van een (elke) naturaverzekering is om de naturaverzekeraar de uitvaart te laten uitvoeren. Het is net zoiets als het nemen van een abonnement op de bibliotheek en dan zelf een boek in de boekhandel gaan kopen en verontwaardigd zijn dat de bibliotheek het niet vergoedt.

U bent niet benadeeld door Dela, als u er zelf voor kiest om niet van haar diensten gebruik te maken. Want de kern van de zaak was dat u dat wel zou doen. U ziet er zelf van af. En Dela levert haar eigen diensten en producten tegen inkooprijs, maar is niet van plan om de 'verkoopprijs' van anderen volledig te betalen. Wat Dela wel vergoedt als men een ander inschakelt, is de inkoopwaarde van haar diensten. Dat doet overigens iedere naturaverzekeraar.

Als men een uitvaartverzekering neemt, maar niet gebonden wil zijn aan een bepaalde verzekeraar, dan moet men geen naturaverzekering nemen, maar een sommenverzekering of een - fisaal gunstiger - deposito doen. Dan heeft men de volle waarde van de verzekering om te besteden bij de onderneming naar keuze.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE