Vergoeding bij uitvaart wat betreft koopsompolis


2 oktober 2002

Vraag nummer: 1217  (oude nummer: 1557)

Wed Aug 18 20:05:55 1999

Als ik een koopsom heb betaald van bv f 4000,-,wat mag ik dan bij een overlijden van dit bedrag terug verwachten?
1e: meer dan f 4000,-
2e: minder dan f 4000,-
3e: gelijk.

l.m.verhagen. weystraat 22 6005 sw weert

Antwoord:

Wed Aug 18 23:00:55 1999

Geachte heer of mevrouw Verhagen,

Als u een koopsom voor een uitvaartverzekering betaald hebt en u komt te overlijden, mag u een hoger bedrag, of diensten tegen een hogere waarde terug verwachten dan het betaalde bedrag. Zeker als men de koopsom relatief jong doet.

U moet echter goed in de gaten houden dat er 2 soorten verzekeringen zijn:
1. verzekeringen die geld uitkeren (waar de nabestaanden de kosten zelf van kunnen betalen);
2. verzekeringen die diensten verlenen (de uitvaart regelen en bekostigen zonder dat de familie een rekening ziet (behalve voor aanvullende diensten die niet in het pakket zaten)).

De verzekering die het geld uitkeert, dat is makkelijk te vergelijken.
Verzekeringen die diensten verlenen, doen dat meestal waardevast; ook al stijgen de prijzen, daar hebt u geen last van.

U doet er altijd verstandig aan om verzekeringen en hun voorwaarden goed te vergelijken. Er zijn wel wat verschillen. Koopsommen zijn meestal niet het probleem, want relatief makkelijk te vergelijken, zowel wat het kost als wat het oplevert. Maar verzekeringen waar men periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, een premie betaalt, zijn soms heel moeilijk te vergelijken. Want soms blijft de premie de volgende jaren qua niveau gelijk en soms gaat die periodiek omhoog met de leeftijd. Soms ook zijn uitkeringen of diensten van premiebetalende verzekeringen niet waardevast. Nou, dan komt men later mooi in de problemen. Dat is vergelijkbaar met verzekeringen die 40 jaar geleden zijn aangegaan en nu een uitkering van ƒ300,- doen. Daar kan men vandaag de dag geen uitvaart van betalen. Sommige verzekeringen geven aan niet waardevast te zijn, maar wel aan winstdeling te doen. Deze moet ik in het algemeen ook afraden. In de vergelijking met de verzekering die 40 jaar geleden is aangegaan wordt dan de uitkering geen ƒ300,-, maar ƒ325,-. U weet dan wie bij de 'winstdeling' het grootste deel krijgt.....
Kortom, let er bij een verzekering altijd op dat de uitkering waardevast is, dus met de inflatie meer groeit.

Koopsommen zijn in het algemeen aantrekkelijk als men nog relatief jong is, omdat men dan een goedkoop tarief betaalt. Ook is er van aantrekkelijk dat ze fiscaal aftrekbaar zijn. Ik heb daar vorig jaar eens een artikel over geschreven onder de titel 'Forse besparingen mogelijk op uitvaart en graf', dat u op deze site kunt vinden onder de rubriek publicaties.
Men heeft te maken met een fiscale drempel. Daarom is het gunstig om dergelijke uitgaven te doen als men in een jaar toch al over die drempel zit, bijvoorbeeld door hoge ziektekosten of omdat men het combineert met de aankoop van een graf of omdat men in een jaar al de kosten van een overlijden van een ouder had. Dat is dan wel in 1 keer een aanslag op de spaarrekening, maar het is stukken goedkoper 1 keer uitgaven te doen waaraan de fiscus ongeveer de helft meebetaalt, dan gespreid uitgaven moeten doen (en ze komen ooit toch eens, want iedereen gaat een keer dood, nietwaar?), waar geen compensatie voor komt.

mr W.G.H.M. van der Putten

18 augustus 1999

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn