Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Valt een deposito bij uitvaartverzorger onder de nalatenschap?


2 november 2002

Vraag nummer: 1418  (oude nummer: 1772)

Wed Mar 1 15:25:21 2000

Een vrouw heeft bij leven vastgelegd dat het restant van de gelden die zijn gereserveerd voor bekostiging van haar uitvaart, na betaling van de uitvaartkosten worden gestort op een depositorekening van waaruit toekomstige kosten voor onderhoud en verlenging van haar eigen graf dienen te worden bekostigd.
Kunnen haar kinderen toch rechten doen gelden op een kindsdeel van dat restbedrag?

Daphny Batstra Kabelweg 22 Amsterdam

Antwoord:

Thu Mar 2 10:45:26 2000

Geachte mevrouw Batstra,

Kinderen kunnen altijd recht doen gelden op de legitieme portie van de nalatenschap, maar het is de vraag of de door u beschreven storting op een depositorekening tot de nalatenschap behoort. In bepaalde gevallen wel en in bepaalde gevallen niet.

De betreffende gelden behoren mijns inziens niet tot de nalatenschap, als zij in de vorm van een verzekering of een deposito bij een uitvaartondernemer zijn gedaan en bij het afsluiten daarvan uitdrukkelijk is bepaald dat de gelden nooit terug geclaimd kunnen worden (wat ook een eis is voor fiscale aftrek van de storting van het deposito of de verzekering) en vooraf overeengekomen is dat een derde die zorg voor dat graf uitvoert.

Als echter sprake was van een verzekering of een deposito, waarbij een eventueel restant in beginsel uitbetaald zou worden aan nabestaanden, maar de betrokken vrouw heeft gezegd "Ach, geef dat restbedrag maar niet aan mijn kinderen, maar stort het op een rekening om latere kosten van het graf uit te voldoen", dan behoort dat restbedrag wel tot de nalatenschap en kunnen kinderen in beginsel een kindsdeel claimen . En meer dan dat, denk ik, ze kunnen gewoon het hele bedrag claimen. Want de opdracht die de betreffende vrouw heeft gegeven, vervalt automatisch op het moment dat zij komt te overlijden. Dat kan weer anders liggen als er een testament is, maar ook dan gebeurt het niet automatisch, maar alleen door tussenkomst en in opdracht van de executeur-testamentair; en dan kan het ook alleen als het de legitieme porties van kinderen niet aantast. Of dat het geval is, hangt ook af van de rest van het vermogen van de betreffende vrouw. Enfin, voordat dat allemaal uitgezocht is en partijen zich daarin kunnen vinden, dan ben je wel een tijdje verder. Maar dat gesteggel en gerommel intern in een familie gaat bijvoorbeeld een uitvaartverzekeraar niet aan. Als de polis/overeenkomst in beginsel recht gaf op teruggave van een bedrag, en er is een restbedrag, dan moet dat terug naar de familie als die dat wenst, ook al heeft de betrokken vrouw het in beginsel anders gewenst. Alle opdrachten vervallen op het moment van overlijden van rechtswege. Vergelijk bijvoorbeeld maar eens bankmachtigingen aan een kind of derde, die automatisch vervallen als betrokkene overlijdt.

Als betrokkene dit punt zeker wil regelen moet ze dus een verzekering zonder recht op teruggave nemen, dan wel al bij leven -maar dat antwoord verwachtte u vast al - een instelling inschakelen die het grafbeheer professioneel overneemt. Dan is het geld uit het vermogen van mevrouw en kunnen de kinderen er later geen aanspraken op doen gelden.

mr W.G.H.M. van der Putten

2 maart 2000

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >