Uitvaartverzekering Delloyd (nog geen polis en brief boete)


7 november 2008

Vraag nummer: 5837  (oude nummer: 11633)

Geachte heer/mevrouw,
Mijn moeder heeft een tijdje geleden een uitvaartverzekering afgesloten bij Delloyd maar heeft tot heden geen polis ontvangen. Vandaag heeft ze een brief thuis gekregen waarin staat dat ze een boete van 250 euro moet betalen bij eerder opzeggen of niet betalen. Ik ben tot heden geen enkele uitvaart tegengekomen die dit doet en op internet kan ik niet van over de algemene voorwaarden van Delloyd ( S&B assurantieen ) vinden. Kunt u mij misschien iets hierover vertellen...??
met vriendelijke groeten,

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan er niets over vertellen; er zijn honderden verschillende verzekeringen.
Ik adviseer u om een briefje te schrijven aan deze verzekeraar, te vertellen dat uw moeder nog geen polis heeft ontvangen en dat ze nu een brief heeft gekregen die ze niet begrijpt. En dan doet u daarbij een kopie van het formulier om de verzekering af te sluiten of andere stukken die u heeft. Dan kan men het dossiertje makkelijk vinden.

Ik adviseer om te schrijven, omdat het lijkt alsof er iets mis is gegaan en de maatschappij zo de kans heeft om e.e.a. even rustig uit te zoeken. Per telefoon zal men waarschijnlijk toch niet direct kunnen zien wat er mis is. Misschien is uw moeder al wel deels in de administratie ingevoerd, maar nog niet helemaal. Dat ziet men ook niet in 1 minuut aan de telefoon.

De brief over de boete is vreemd; men kan geen boetes in rekening brengen als die niet al in de algemene voorwaarden staan die uw moeder gehad moet hebben alvorens de verzekering definitief werd. Dat is juridisch ongeldig.
Dus vraag ook maar een toelichting daarop in de brief. En als deze voorwaarde niet bevallen kan uw moeder alsnog besluiten om de verzekering niet aan te gaan; voorwaarden moeten vooraf bekend zijn, zo staat in de wet.

Op zich is het natuurlijk niet vreemd dat er kosten zijn als iemand een wanbetaler blijkt en een verzekeraar extra administratiekosten heeft. Maar 250,- als je een keer vergeet om maandelijks 11,- te betalen, om maar eens iets te noemen, staat natuurlijk ook in geen verhouding. Ik zou dus maar eens een kritische vraag (per brief) stellen als ik u(w moeder) was.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.