Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitkering verzekering bij schulden overledene


4 augustus 2002

Vraag nummer: 860  (oude nummer: 1185)

Geachte heer van der Putten,

De volgende vraag wil ik u voorleggen; Meneer A. heeft schulden, zijn kinderen willen/zullen begrijpelijkerwijs de nalatenschap dan ook niet accepteren. Er is een door meneer A. zelf afgesloten verzekeringspolis die na zijn overlijden een bedrag van EUR 453,78 uitbetaalt.

Is het nou verstandig van de familie om genoemde polis zelf te incasseren of opdracht te geven deze uit te laten betalen aan de uitvaartonderneming.
Bestaat dan de kans dat ze dan de "erfenis" ook moeten accepteren?
U begrijpt, als ze enig risico lopen zullen ze de verzekeringspolis graag ter versnippering aanbieden en de
uitvaartnota uit eigen middelen voldoen.
We wachten uw antwoord met belangstelling af.

Antwoord:

Waar het om gaat in de situatie dat iemand schulden heeft, is dat de uitkering van de uitvaartverzekering of andere verzekering niet in zijn nalatenschap valt, want dan is het bedrag 'weg'.
Meneer A. moet er dan voor zorgen dat de uitkering staat op naam van de persoon die zijn uitvaart regelt. Dat kan een nabestaande zijn, maar ook een uitvaartonderneming.

Nu zou ik als uitvaartonderneming er niet om staan te springen om een dergelijke kleine uitkering van fl. 1.000,- te krijgen. Dat zal bij lange na niet de kosten dekken. Als uitvaartonderneming ga je toch pas aan het werk wanneer je een opdracht krijgt van een nabestaande, die zich persoonlijk verplicht tot nakoming van de verbintenis, ofwel de rekening te betalen. Men moet nooit een opdracht aannemen van 'de gezamenlijke erfgenamen' of iets dergelijks vaags. En ik zou dan liever de rekening van bijvoorbeeld Euro 3.000,- bij 1 persoon indienen, dan Euro 2.546,22 bij die persoon en Euro 453,78 (fl. 1.000,-) bij een verzekeraar. Laat de opdrachtgever zelf maar dat bedrag van de verzekeraar innen.

Stel, dat als puntje bij paaltje komt niemand opdracht geeft voor de uitvaart en zich garant stelt voor de kosten, dan zit je als uitvaartondernemer met een bedrag van fl. 1.000,- wat bij lange na niet de kosten dekt, maar waardoor je toch (moreel) gebonden bent om de uitvaart van meneer A. te regelen. Ik zou dat zo nooit doen.

mr W.G.H.M. van der Putten

3-2-2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >