Stiefzoon (onderverzekerd; wie aansprakelijk kosten uitvaart?)


17 maart 2010

Vraag nummer: 7427  (oude nummer: 15478)

Mijn man heeft een stiefzoon van 37 jaar , heeft geen arbeids verleden werkt al jaren zwart geen woonadres .
heeft een polis bij de eagon lopen van een bedrag van 3000 euro , dit is uitteraad teweinig voor de uitvaart.
Stiefzoon heeft een broer en 3 ooms en dan mijn man dat is zijn stiefvader moeder van stiefzoon is overleden.
Mijn vraag is nu wie moet het restant van de uitvaart betalen , want stiefzoon weigerd om de polis te verhogen tot 11000 euro??
Vriendelijke groeten ,
Karin Mulderij

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als de stiefzoon van uw man onverhoopt komt te overlijden en zijn uitvaartverzekering te laag is, moeten zijn erfgenamen de resterende kosten opbrengen.
Als hij geen vrouw of andere partner en kinderen heeft, is zijn broer erfgenaam. Zijn ooms niet. Zijn ouders zouden wel erfgenaam zijn geweest als die nog geleefd hadden, maar dat is dus niet zo.
Of uw man erfgenaam is of kan zijn, weet ik niet (dit is geen erfrechtelijke adviesrubriek; dat moet u een notaris vragen). Ik vermoed van niet. Maar relevant is dat eigenlijk ook niet, want als uw man wel erfgenaam is, kan hij afstand doen van de erfenis en is hij niet aansprakelijk.

Wel aansprakelijk is de persoon die opdracht geeft voor de uitvaart. Die moet de kosten betalen als opdrachtgever en dan later maar zien of hij het nog op een verzekering of erfgenamen kan verhalen.
Mijn advies is dan ook dat uw man geen opdracht geeft voor de uitvaart van zijn stiefzoon.

Zie ook vraag 256: 'Wie verantwoordelijk kosten uitvaart?' in de lijst van Meest gestelde vragen. http://www.uitvaart.nl/advies_juridisch_1_256.html

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE