Premieverhoging Yarden


27 december 2002

Vraag nummer: 1895  (oude nummer: 2270)

Fri, 27 Dec 2002 23:24

Ik heb een vast contract bij uitvaartverzekering Yarden/AVVL. Dit is inmiddels betaald en ik betaal al sinds 1993 een vast bedrag per jaar van fl 10,-- cq Euro 4,54. Opeens wordt dit bedrag verhoogd naar Euro 9,00 voor de premie van 2003.
Voor mijn partner en mijn kind het zelfde. Voor hen heb ik een vast bedrag per jaar contractueel vastgelegd en nu opeens moet ik 23,8 % meer voor hun gaan betalen. Mag dit zomaar, deze zeer forse premieverhogingen ondanks de contractule overeenkomst?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het bedrag van fl. 10,- was - meen ik - sinds jaar en dag de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging AVVL. Ik denk dat de algemene ledenvergadering (van sinds medio 2001, na de fusie van de AVVL met NUVA in Yarden) kan besluiten om het lidmaatschapsbedrag te verhogen. En ja, een verdubbeling van (fl. 10,- ofwel) Euro 4,54 naar Euro 9,- is procentueel wel veel, maar feitelijk niet. En het gaat om het optrekken van een bedrag dat vele jaren ongewijzigd is gebleven. Dat vind ik nou niet héél gek.

Iets anders is, of een verhoging van een jaarpremie mogelijk is. De verzekering is immers iets anders is dan de contributie van het lidmaatschap van een vereniging.

AVVL kende verschillende soorten verzekeringen, met verschillende soorten premies: vast en geïndexeerd. En nu ook nog.
Ik haal het volgende stukje tekst van de site van Yarden:
"Yarden biedt u graag optimale keuzevrijheid. Zo kunt u naast het soort verzekering ook kiezen uit verschillende soorten premies voor uw verzekering:
Zekerpremie
Deze premie biedt u een leven lang zekerheid. U betaalt een vaste premie gedurende de looptijd van uw verzekering.
Indexpremie
De Indexpremie is een lage premie die periodiek aangepast wordt aan de werkelijke kosten van een uitvaart. De indexpremie heeft alléén een looptijd tot het 65e levensjaar en tot het 85e levensjaar.
U bepaalt bovendien zelf de lengte van de periode waarin u premie wenst te betalen. Kiest u voor een looptijd van 40 jaar? Of wilt u over 26 jaar stoppen met premie betalen omdat u dan 65 wordt? Geen probleem, u hebt het voor het zeggen." (Dit staat op http://www.yarden.nl/pagina.asp?pagkey=25175).

Als uw verzekering een vaste premie inhield, kan deze dus niet verhoogd worden. Of in uw geval (en voor uw partner en kind) de premieverhoging mogelijk is of niet, hangt dus af van het soort verzekering met het soort premie. Ik kan niet in uw polis en polisvoorwaarden kijken om te zien wat u heeft. Als er duidelijk staat dat het een vaste premie is, kan/mag deze niet verhoogd worden.
Ik merk echter op dat de AVVL in het recente verleden vele jaren bepaalde premies nauwelijks of niet verhoogd heeft. Simpelweg omdat het op grond van andere inkomsten zoals die van hun crematoria (sinds vele jaren is Yarden de grootste crematorium-eigenaar) en beleggingen niet nodig was. Dat kan de indruk gewekt hebben dat het ging om een verzekeringstype, waarbij de premie vast was, terwijl ze toch omhoog hadden gekund. Alleen heeft men het niet gedaan. Dat neemt niet weg dat men het nu, met tegenvallende beleggingsresultaten, wel kan doen. Maar of het in uw geval om een geïndexeerde premie gaat, kan ik niet zien.

Als u meent dat u recht hebt op de vaste premie, kunt u natuurlijk een klacht indienen bij Yarden zelf en daarnaast vragen of u wellicht ergens anders met uw klacht terecht kunt. Ik weet dat er o.a. een Ombudsman Verzekeringen is, maar weet niet of u daar terecht kunt. Maar u kunt het altijd proberen, lijkt mij. Zie voor adresgegevens mijn antwoord op vraag 2252 'Forse stijging premie AVVL/Yarden' in de subrubriek Verzekeringen.

mr W.G.H.M. van der Putten

28 december 2002

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn