Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ongevallenverzekering en belasting over de uitkering


13 oktober 2002

Vraag nummer: 1257  (oude nummer: 1602)

Sun, 13 Oct 2002 21:57

Wij hebben een gezinsongevallenverzekering, onze zoon is vorig jaar verongelukt, de verzekering was door mijn vrouw gesloten, is dit een fictieve verkrijging, en behoort dat tot de nalatenschap?
In de verzekering was bepaald dat in dit geval de begunstigden de erfgenamen zijn. wij en zijn broers dus.
Hij was niet gehuwd en woonde nog bij ons in.

Antwoord:

Geachte heer,

Artikel 13 van de Successiewet zegt dat een uitkering - op grond van een levensverzekering of een ongevallenverzekering - ten gevolge van een overlijden, geacht wordt krachtens erfrecht te zijn verkregen.
Het 'nut' van deze fictieve verkrijging is dat de Belastingdienst nog een graantje kan meepikken van de uitkering, doordat over het bedrag successierechten verschuldigd zijn. Maar er wordt een uitzondering gemaakt, namelijk wanneer voor de verkrijging van de uitkering niets aan het vermogen van de erflater wordt onttrokken. In gewoon Nederlands betekent dat, dat wanneer de overledene de premie niet zelf betaald heeft, artikel 13 Successiewet niet geldt.

U schrijft dat uw vrouw de verzekering heeft gesloten. Als zij de premie ook betaalde, en niet uw zoon, wordt de uitkering niet tot de nalatenschap gerekend.

mr W.G.H.M. van der Putten

14 oktober 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE