Natura verzekering uit 1932 nu slechts Euro 244 waard?


9 oktober 2002

Vraag nummer: 1251  (oude nummer: 1595)

Wed, 9 Oct 2002 14:44

Mijn moeder heeft een natura verzekering sinds 1932 bij de Onderlinge, i.v.m. overname nu bij AMEV. De polis garandeerde 10 dragers, een lijkwagen met 2 paarden en een graf + grafrechten voor 15 jaar. De verzekering geeft nu aan, dat de waarde van deze polis Euro 244 vertegenwoordigd. Mijn gezonde verstand zegt, dat dit wel erg weinig is. Uitgaande van het afgesprokene (polis) zou de waarde mijns inziens veel hoger moeten zijn. Kunt u mij adviseren of dit reeƫl is, zodat ik een afweging kan maken om verdere actie naar de verzekering te ondernemen.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan er geen zinnig woord over zeggen, zonder de polisvoorwaarden te zien. En als ik ze zie wellicht ook niet.

Ook ik heb de indruk dat een verzekering voor dragers, een lijkwagen en grafrechten voor 15 jaar (veel) meer waard moet zijn dan Euro 244,-.
Mijn eerste reactie zou zijn, dat gewoon in natura de voorwaarden moeten worden nagekomen, dus dat dragers, vervoer en grafrechten moeten worden vergoed.

In het geval dat de verzekering (nu AMEV) niet duidelijk kan maken, aan de hand van de voorwaarden, waarom ze niet in natura diensten verleent, als het wel een natura-verzekering is, dan wel de werkelijke kosten van die diensten vergoedt, zou ik een klacht indienen bij een klachteninstituut. AMEV moet kunnen zeggen welk instituut dat is: de Ombudsman voor verzekeringen in Den Haag, of de Ombudsman Uitvaartwezen (of wellicht nog iets of iemand anders).

mr W.G.H.M. van der Putten

9 oktober 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn