Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Levensverzekering


27 april 2003

Vraag nummer: 2197  (oude nummer: 2612)

Sun, 27 Apr 2003 13:14

1. zijn er manieren te bedenken om je kinderen een belastingvrije uitkering na je overlijden te garanderen?

2. krijgen je nabestaanden van een levensverzekering met een eenmalige storting net zoveel uitgekeerd van een (gemengde) levensverzekering?

3. welke levensverzekering kun je het best afsluiten als je je nabestaanden een van tevoren bedrag wilt nalaten?

4. hoe voorkom je dat een levensverzekering, die je voor je partner hebt afgesloten te zijner tijd wordt belast met successierecht?

5. waarop heeft de fiscus recht als na een overlijden de levensverzekering tot uitkering komt?

6. hoe zit het met de koopsompolis die de erflater bezat, die pas over enkele jaren tot uitkering zouden komen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Uw vragen vallen buiten het bestek van deze adviesrubriek. Ik ben maar een simpele jurist en geen financieel of fiscaal deskundige (op enkele kleine detailgebieden na).

Er zijn vast wel manieren om kinderen geld te geven, o.a. door niet tot na het overlijden te wachten, dan kan men geleidelijk belastingvrij schenken. En ook door nu al op papier te schenken, maar nog niet daadwerkelijk uit te betalen en zo een 'schuld' jegens de kinderen op te bouwen. Die schuld kan dan later belastingvrij worden afgelost. Maar er is soms wel een rente verschuldigd, de belastingdienst heeft er wel wat regeltjes voor. De rente is echter voor de ouder tegenwoordig belastingvrij. Per saldo kan dat heel lucratief zijn. Dat geldt ook voor de overdracht van een woning, maar dan komen er ook andere aspecten aan de orde zoals dat andere kinderen niet benadeeld worden.
Maar er zijn zo veel mogelijkheden en het hangt zo af van de persoonlijke omstandigheden van de ouders en de kinderen, dat het niet mogelijk is om in het wilde weg hier maar iets over te roepen. Nou ja, dat kan wel, maar is niet verstandig.

Ik adviseer u om hierover een onafhankelijk financieel adviseur te raadplegen. Niet een assurantietussenpersoon die geneigd is om (alleen of vooral) een product te adviseren waar zijn premie van de verzekeringsmaatschappij het hoogst is, maar een onafhankelijk adviseur. Dat kost een paar centen, maar levert per saldo het meeste op. En daar gaat het om. Wellicht is de uitkomst van onafhankelijk advies ook dat er maar weinig of niets te regelen is, maar dan het is ook belangrijk om dat te weten.

Ook sommige notarissen zijn er wel in bedreven om dit soort fiscaal vriendelijke constructies aan te raden (of af te raden, dat doet een goede adviseur ook). Maar deze zijn dan vaak tevens 'estate planner'; helaas is er geen Nederlandse term voor. U kunt gewoon eens een paar notarissen bellen en vragen of ze op dit punt adviezen geven en zo. En dan hoort u vanzelf wel of men daar aarzelend op reageert (dan moet u het niet doen), of dat men duidelijk te kennen geeft u van dienst te kunnen zijn.

Voor onafhankelijk adviseurs adviseer ik om eens te kijken op de site van de Federatie Financiele Planners, www.ffp.nl.

mr W.G.H.M. van der Putten

27 april 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE