Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten crematie kind, waar verhalen?


18 augustus 2002

Vraag nummer: 913  (oude nummer: 1239)

LS,

Mijn man heeft een polis waarbij de kinderen gratis meeverzekerd zijn. Mijn dochter, inmiddels 3 heb ik specifiek opgegeven en heeft een polis die 4500 gulden uitkeert. Daar in tegen krijg ik voor mijn zoon 750 euro uitgekeerd. Mijn zoon is geboren na een zwangerschap van 34 weken. Ik heb het kind dus niet specifiek op kunnen geven, maar hij zou dus wel mee-verzekerd zijn. Aangezien mijn zoon 20 uur in leven is geweest en een strijd heeft gehad waar wij bij wilde zijn hebben we geen moment stil gestaan om (op zaterdag) de geboorte door te geven aan de verzekeringsmaatschappij. Ik begrijp dat als we dit wel hadden gedaan mijn zijn verzekerd was voor een bedrag van om en nabij de 4500 gulden. Nu wil ik graag weten of dat zo werkt. Ook wil ik graag weten of er een "waarborgfonds" is om de overige kosten op zich te nemen, die we na aftrek van het nog uit te keren bedrag over houden. Wij zijn financieel gezien niet in staat om het bedrag (een 1000 euro) "even" te kunnen betalen.

Vriendelijke groet,

N.N. (naam bij redactie bekend)

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Of het inderdaad zo werkt als u beschrijft, kan ik niet zien of beoordelen, omdat elke verzekeringsmaatschappij zijn eigen voorwaarden heeft. U moet na kunnen zien in de polis van uw man en de algemene voorwaarden, of juist is gehandeld. Juist = conform die polisvoorwaarden en de algemene voorwaarden.

Er is geen 'waarborgfonds' om de door de verzekering niet afgedekte kosten op te verhalen. Wel is het soms mogelijk om bij een gemeente bijzondere bijstand aan te vragen. U kunt bij de sociale dienst van uw gemeente navragen of u hiervoor in aanmerking komt.

mr W.G.H.M. van der Putten

18 augustus 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE