Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoe risicovol is een deposito / verzekering?


30 november 2008

Vraag nummer: 5926  (oude nummer: 11842)

Hoe risicovol is een deposito / verzekering als de maatschappij omvalt?
Vermoed dat zij niet onder de Bos garantieregeling vallen.

Antwoord:

Alleen banken vallen onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandse Bank. Dus alleen geld dat bij een bank op een spaarrekening of spaardeposito staat.

Verzekeringen, koopsommen en deposito's bij verzekeringsmaatschappijen en uitvaartondernemingen en uitvaartorganisaties vallen niet onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandse Bank.

Verzekeraars kunnen ook 'omvallen'. Het zal niet snel gebeuren, maar het zou kunnen. Een bekend voorbeeld van ongeveer tien jaar geleden is Vie d'Or. Dan zijn overigens niet alle verzekerden meteen al hun geld kwijt. In het geval van Vie d'Or kregen de verzekerden ongeveer 80% van hun geld terug.
Er zijn ook wel - vooral kleine - uitvaartondernemingen met deposito's failliet gegaan. Het probleem is dat die gelden in het bedrijf zitten; kleinere uitvaartondernemingen doen er soms ook wel bedrijfsinvesteringen mee. Dan loopt de klant ook het bedrijfsrisico.

Bij uitvaartondernemingen e.d. die ook deposito's in ontvangst nemen, moet men er op letten of ze een aparte stichting of BV hebben om het geld te beheren. Want elke onderneming kan in principe failliet gaat, dat hebben we afgelopen maanden wel gezien. En als het geld dan tot het ondernemingsvermogen behoort, valt het in het faillissement en is het maar de vraag wat men ooit terug krijgt.

Het is daarom belangrijk dat deposito-geld niet in het bedrijf zit maar door een aparte rechtspersoon wordt beheerd, die buiten een eventueel faillissement valt.
Bij verzekeringen staat of valt alles met het staan of vallen van de verzekeringsmaatschappij. U ziet het aan de verzekeringsmaatschappijen die de afgelopen maanden in de USA failliet zijn gegaan; de verzekerden moeten maar afwachten of ze nog iets terug zien. Deposito's zijn dan relatief veiliger, mits ze door een aparte rechtspersoon worden beheerd.
Vergelijk met bijvoorbeeld met advocaten en notarissen die een derdenrekening hebben; die valt buiten de bedrijfsvoering van die advocaten en notarissen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >