Geroyeerd bij uitvaartverzekeraar


8 januari 2005

Vraag nummer: 3594  (oude nummer: 5327)

Mijn schoonvader is in de kerstnacht overleden. Hij heeft ongeveer 30 jaar premie betaald voor een uitvaartverzekering. Eerst bij "Helpt Elkander" in Hoensbroek, waarna dat bedrijf in 1996 is overgenomen door Monuta.
Nu blijkt bij de afhandeling van de uitvaart dat schoonvader eind 2004 geroyeerd is, omdat hij zijn premie van 2004 niet heeft betaald. Hij heeft in de loop van 2004 drie aanmaningen gekregen (zegt Monuta) en is uiteindelijk in november geroyeerd. Hij overleed in december. Ook zijn meeverzekerde vrouw (inmiddels weduwe) en 2 kinderen zijn nu niet meer verzekerd, maar zij kunnen na betaling van de achterstallige premies en een boete weer terugkeren bij de verzekeraar.
Maar nu wil Monuta de polis van mijn schoonvader niet uitkeren. Ze zeggen correct en volgens de regels gehandeld te hebben. Maar mijn schoonvader was het laatste jaar niet wilsbekwaam en zijn weduwe heeft in 2004 helemaal geen brieven van Monuta gezien.

Staat Monuta in haar recht? Kunnen ze niet alsnog de polis uitkeren met aftrek van de premie van afgelopen jaar?

Graag uw reactie.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Men kan een individuele zaak alleen beoordelen als men alle papieren in handen heeft: polis(sen), voorwaarden, aanmaningsbrieven, royementsbesluit, eventuele correspopndentie van partijen, etc.

Als het bericht van het royement is verstuurd vóór het overlijden, lijkt mij - op basis van uw verhaal - dat Monuta een correct of minstens verdedigbaar standpunt inneemt.
Als een verzekerde niet betaalt en dat na een aantal aanmaningen nog steeds niet doet, moet er een keer een grens zijn. Dat uw schoonvader net na die grens overlijdt is pech natuurlijk, in meer opzichten, maar wel zijn risico.

Als uw schoonvader niet in staat was om zijn eigen zaken te behartigen, dan lag het des te meer in de rede dat zijn vrouw en kinderen extra opletten. Men kan fouten met betalingen voorkomen door bijvoorbeeld een automatische machtiging af te gegen. Als je dat niet doet, moet je zelf extra opletten. Uw schoonmoeder heeft wellicht geen brieven van Monuta gezien, maar ze had ook zelf kunnen zien en beseffen dat geen premie meer voor de uitvaartverzekering werd betaald. En heeft nagelaten daar actie op te ondernemen. Tja, dan kan er dit gebeuren.

Is er wel direct actie ondernomen nadat het royementsbesluit werd ontvangen? Want dat zou het allerlaatste moment geweest zijn om alles nog recht te zetten.

Nogmaals, je kunt een individuele kwestie alleen beoordelen als je alle papieren in handen hebt. Maar zo op het oog heeft Monuta inderdaad gelijk.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.