Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Forse stijging premie AVVL/Yarden


19 december 2002

Vraag nummer: 1877  (oude nummer: 2252)

Thu, 19 Dec 2002 13:43

Geachte mevrouw, heer,

Vandaag kreeg ik een vraag van een aantal mensen die reeds jaren verzekerd zijn bij AVVL voor een uitvaartverzekering en in de voorwaarden staat dat zij 30 jaar lang eenzelfde premie per maand moeten betalen. Nu wordt de premie fors verhoogd, bijna 2,5 maal zoveel. Kan dat zomaar en welke motieven liggen hieraan ten grondslag?

Antwoord:

Thu, 19 Dec 2002 17:35

Geachte heer of mevrouw,

Mij lijkt dat u die vraag aan Yarden (tot medio 2001 AVVL) moet stellen. Zoals u het formuleert, zou het in strijd met de overeenkomst van die mensen met de AVVL/Yarden zijn. Maar ik ken de polisvoorwaarden en algemene voorwaarden van de betreffende verzekeringsovereenkomst niet, dus kan er moeilijk iets over zeggen.

Sommige verzekeringen kennen ontsnappingsclausules, dat men in bepaalde situaties de verzekering kan opzeggen. Ruim een verdubbeling van de premie lijkt mij een situatie die aanleiding tot opzegging kan zijn.
Maar zonder de polis en de voorwaarden te zien, is het een slag in de lucht om er iets over te zeggen.

Wellicht kan een klacht worden ingediend bij het Klachteninstituut Verzekeringen. Dit instituut kent een onafhankelijke Ombudsman (en vervangers). De Ombudsman(nen) is/zijn werkzaam op de terreinen Levensverzekering en Schade-verzekering. Onder Levensverzekering is mede begrepen de Spaarkasverzekering en Natura-uitvaartverzekering. (Het adres is: Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. Tel. (070) 3338999. Zie ook: www.klachteninstituut.nl). Ik weet echter niet of Yarden bij dit klachteninstituut is aangesloten.

Ik weet wél dat Yarden is aangesloten bij de Ombudsman Uitvaartwezen (Postbus 216, 1270 AE Huizen. E-mail ombudsman@uitvaart.nl. Sinds kort is er ook een site: www.uitvaart.nl/ombudsman). Maar ik weet niet of deze ombudsman ook bevoegd is inzake specifieke verzekeringszaken, zoals premies en voorwaarden.

mr W.G.H.M. van der Putten

19 december 2002

Op 21 december 2002 kreeg ik van een trouwe lezer de volgende opmerking bij deze vraag: "We weten nu wie de stier Herman moet onderhouden".

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE