Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Dubbel verzekerd (begrafenisvereniging weigert vergoeding)


19 november 2003

Vraag nummer: 2660  (oude nummer: 3420)

Onlangs regelde ik in opdracht van een grote landelijke maatschappij een uitvaart, de overledene had aldaar een verzekering.

De overledene bleek ook nog lid te zijn bij een kleine begrafenisvereniging in het Noorden des lands.

Veelal levert dit nooit problemen op, een kopie van de nota naar de penningmeester van die vereniging en de kosten die men anders ook kwijt was geweest worden voldaan.

De vereniging waarover ik nu spreek (schrijf) maakt wel bezwaar, zij had de uitvaart moeten regelen, dit conform hun algemene voorwaarden.

Op mijn argument dat de overledene ook elders verzekerd was en dat in opdracht van die verzekeraar de uitvaart is geregeld werd niet ingegaan. De genoemde vereniging in het Noorden des lands opereert op 20 km afstand van de plaats van overlijden en uitvaart dus redelijkerwijs had zij het kunnen regelen. Echter, wanneer het overlijden bijv. in Maastricht had plaatsgevonden was e.e.a ook uitbesteed en was ook tot uitkering overgegaan.

De familie wordt natuurlijk nu de dupe, het uit te keren bedrag (waarde van de naturadekking) blijft nu in het bezit van de penningmeester, goed voor de jaarcijfers maar slecht voor de nabestaanden.

Is het juridisch één en ander aan te doen of heeft de familie het nakijken. Ik ben erg benieuwd naar uw antwoord. Hiervoor alvast mijn dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan de vraag niet volledig beantwoorden zonder de polis- of verenigingsvoorwaarden van de betreffende uitvaartvereniging in te zien. Maar als de betreffende penningmeester inderdaad volgens die voorwaarden handelt, houdt het voor de betrokken familie inderdaad op.

Veel (grote landelijke, en kleinere) natura-uitvaartverzekeraars werken gedeeltelijk op dezelfde manier. Als men hen de uitvaart laat verzorgen, wordt het hele afgesproken pakket uitgevoerd en gedekt. Maar als in opdracht van de familie zonder vooroverleg en afspraken een andere uitvaartverzorger het doet, vergoedt men slechts de eigen 'inkoopwaarde', wat meestal ook betekent dat de verzekerde - of eigenlijk diens nabestaanden - er een flink bedrag bij inschieten. Meestal ruim 1.000,- euro.
De dekking blijft wel volledig als de natura-verzekeraar zelf de uitvaart toch niet kan verzorgen. Maar dat kan dus alleen na het waarschuwen en inschakelen van de verzekeraar bekeken worden.

Men moet altijd oppassen als men bij 2 verzekeraars verzekerd is, of zij elkaar niet uitsluiten. En bij twijfel een schriftelijke bevestiging van de verzekeraars vragen, vóór men de 2e verzekering aangaat.

Overigens merk ik op dat het met brandverzekeringen, w.a.-verzekeringen, ziektekostenverzekeringen e.d. hetzelfde is. Dubbel verzekerd zijn kan betekenen dat 2 maatschappijen weigeren om iets te betalen.

De familie moet niet alleen afgaan op de uitlatingen van de penningmeester, maar de voorwaarden van hun verzekering nakijken. Als daar in staat dat er alleen vergoed wordt wanneer de vereniging zelf uitvoert dan wel de uitvaart uitbesteedt, dan vrees ik dat ze geen poot hebben om op te staan.
Mogelijk kennen de voorwaarden nog een soort hardheidsclausule, waarbij men de zaak aan het (voltallige) bestuur kan voorleggen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE