Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Definitie algemeen graf? (geschil vergoeding verzekering)


5 september 2003

Vraag nummer: 2454  (oude nummer: 3019)

Geachte heer van der Putten,

Graag wilde ik u het volgende voorleggen.

Mijn vader is onlangs overleden en had een natura-uitvaartverzekering bij een grote verzekeringsmaatschappij in Nederland.

De wens van mijn vader was om begraven te worden en dat is ook aangegeven bij de ondernemer die de uitvaart zou regelen.
Bij het bepalen van de meerkosten werd aan de verzekeringsmaatschappij vooraf gevraagd welk graf op de betreffende begraafplaats deze maatschappij zou vergoeden.
Op deze begraafplaats zijn er algemene graven, enkele graven en dubbele graven.

De polisvoorwaarden schrijven m.b.t. de grafkosten het volgende:
"Voorzieningen rondom het graf: grafdelven, alsmede grafrechten en algemeen onderhoud van de begraafplaats gedurende 10 jaren. Indien de begraafplaats in de betrokken woonplaats of parochie slechts enkele graven kent met grafrechten en algemeen onderhoud van de begraafplaats voor perioden langer dan 10 jaren, zal zij die kosten voor haar rekening nemen voor het aantal jaren dat direct daaropvolgend ter beschikking staat. Als op de begraafplaats in de betrokken woonplaats of parochie geen enkele graven worden uitgegeven neemt zij de kosten van een op deze begraafplaats gebruikelijk dubbel graf voor haar rekening".

Om de laatste passage van het bovenstaande gaat ons dispuut.

Er worden namelijk op de begraafplaats van mijn vaders keuze geen enkele graven uitgegeven. De verzekeringsmaatschappij heeft ons meegedeeld dat daarom de kosten voor een algemeen graf vergoedt zullen worden. Mijn inziens zou er volgens polisvoorwaarden een dubbel graf vergoedt moeten worden.

De onenigheid heeft zich vooral toegespitst op de definitie van een algemeen graf. Volgens de maatschappij is dat een enkel graf met meervoudige inlagen, waardoor er toch enkele graven uitgegeven kunnen worden en derhalve voor verrekening van kosten als basis dient. Mijn visie hierop is dat het géén enkel graf is, echter ook geen dubbel graf. Dus daarom zou het dubbele (meest gebruikelijke) graf op deze begraafplaats als basis genomen moeten worden bij verrekening.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Patty Kollau

Antwoord:

Geachte mevrouw Kollau,

Ik vrees dat mijn uitleg van deze bepalingen niet in uw voordeel werkt. Wat de verzekering in eerste instantie vergoedt zijn “grafrechten en algemeen onderhoud van de begraafplaats gedurende 10 jaren”. Dat is wat versluierend geformuleerd, maar “een graf voor 10 jaar” is “een algemeen graf”. Eigenlijk 1 plekje in een graf waar meestal meerdere personen worden begraven die geen enkele onderlinge relatie hebben.

Ik denk dat er 2 redenen zijn waarom een verzekeraar dat een beetje vaag aangeeft.
De eerste is dat het positiever en mooier klinkt om te zeggen dat het gaat om “grafrechten en algemeen onderhoud van de begraafplaats” dan wanneer ze zegt dat het gaat om 1 plaatsje in een algemeen graf met vreemden. Dan klinkt het al veel minder aantrekkelijk om deze verzekering af te sluiten.
De tweede reden is dat niet elke begraafplaats de term ‘algemeen graf’ gebruikt. Soms heet zo’n plekje in een algemeen graf ook ‘parochiegraf’ of ‘huurgraf’ of gebruikt men nog een andere benaming. En dan schept een andere term verwarring wat bedoeld is.

Als er op de begraafplaats van uw vader algemene graven uitgegeven worden, dan is de verzekering inderdaad alleen verplicht om de kosten van een plaats in een algemeen graf te vergoeden. Dat is namelijk een graf voor 10 jaar.

Ik denk dat een discussie over de definitie van een algemeen graf, wel of geen ‘enkel graf met meervoudige inlagen’ niet relevant is. Als de begraafplaats in haar beheersverordening of beheersreglement en in de tarievenlijst heeft staan dat ze algemene graven uitgeeft, zit u aan die kosten vast als basis van de vergoeding.
Met een definitie dat een algemeen graf ‘een enkel graf met meervoudige inlagen’ is, ben ik het net als u niet eens. Met name struikel ik over de woorden ‘enkel graf’. Een algemeen graf is meestal gewoon ‘een graf met meervoudige inlagen voor 10 jaar’ (er zijn uitzonderingen: er zijn ook begraafplaatsen met algemene graven voor slechts 1 persoon, maar dat zijn er maar heel weinig; en er zijn begraafplaatsen met langere termijnen zoals 15 of 20 jaar).
Ik heb een hekel aan de termen ‘enkel graf’ en ‘dubbel graf’, want dat betekent juridisch helemaal niks. Het betekent alleen dat het een graf voor 1 persoon of een graf voor 2 personen is. Maar hoe moet het dan met een graf voor 3 personen, wat wettelijk ook mogelijk is. En het zegt er niets over of dat enkele of dubbele graf dan een algemeen graf voor 10 jaar, of een eigen graf voor 20 jaar of langer is. Terwijl dat eigenlijk de kern is. Althans behoort te zijn.

Ook al klopt m.i. de argumentatie niet, ik meen dat de verzekering gelijk heeft. Als u meent dat dat niet zo is of niet zo behoort te zijn, kunt u zich wenden tot de Ombudsman Uitvaartwezen. Meer gegevens over deze ombudsman kunt u vinden via de rubriek Bedrijven en instellingen.

In het algemeen moet ik de verzuchting kwijt dat (te) weinig mensen beseffen dat ze met een basisverzekering gewoonlijk alleen verzekerd zijn voor 1 plekje in zo’n algemeen graf met vreemden voor 10 jaar.
Wie een ander (eigen) graf wil moet bijbetalen of zelf vooraf zo’n graf reserveren (wat ook op bijbetalen neerkomt natuurlijk, maar als men het zelf voor zichzelf doet is het onder een aantal voorwaarden nog fiscaal aftrekbaar. Had uw vader voor zichzelf een eigen graf gereserveerd (bijvoorbeeld onder het beding dat de termijn pas begint te lopen op het moment van zijn overlijden) dan zouden de kosten voor hem fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Nu, na zijn overlijden, zijn de kosten voor u als kind(eren) niet meer aftrekbaar. Zie vragen over fiscaliteit in deze rubriek en andere artikelen op deze site.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >