Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bescherming deposito-gelden


12 september 2008

Vraag nummer: 5680  (oude nummer: 11259)

mijn plan is om een afspraak te maken met een uitvaartverzorger en geld te storten dat in deposito wordt gehouden.
is deze storting in veiligheid als de ondernemer failliet gaat of de zaak beeindigd?
ik kan de vraag nergens vinden in het arsenaal.

Antwoord:

Geachte heer,

U moet bij die uitvaartverzorger nagaan of het geld apart staat of niet.
Sommige ondernemers hebben een aparte stichting waar zulke gelden worden beheerd. Dat is goed. Maar sommige ondernemers houden het geld in het eigen bedrijf. Dan loopt men inderdaad het risico dat als het bedrijf failliet gaat of de ondernemer de zaak beÃĢindigt, men het geld kwijt is. Helaas komt dit af en toe wel voor.
Daarnaast is het de vraag welke garanties er zijn hoe uw kapitaal zijn waarde behoudt. Als het in de loop der jaren sterk inteert, hebt u uiteindelijk ook een kat in de zak.
U moet harde garanties hebben, zwart op wit.

Een instelling die deposito's in een aparte rechtspersoon beheert zodat het niet van de eigen bedrijfsvoering afhankelijk is, die garandeert dat de uitkering waardevast is dus niet door inflatie wordt uitgehold en die nabestaanden geheel vrij laat in de keuze van de uitvaartverzorger (dus geen gedwongen winkelnering), is de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE