Begraven zonder polis


29 mei 2006

Vraag nummer: 4481  (oude nummer: 8070)

Ik denk dat mijn moeder niet verzekerd is. (Als ik er naar vraag zegt ze van wel maar kan geen betalingen vinden) Als zij komt te overlijden zijn haar kinderen dan verplicht om de begrafenis/crematie kosten te betalen?
Heb iets gehoord dat je de erfenis kan weigeren dan ook de kosten. Klopt dat?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Zie tientallen vergelijkbare vragen over de kosten van de uitvaart van ouders in de sub-rubriek 'Kosten uitvaart' van de hoofdrubrik 'Overige onderwerpen'.
Interessant zijn ook de vragen in de sub-rubriek 'Uitvaart door gemeente'. Want als de kinderen geen uitvaart willen (regelen en) bekostigen, doet de gemeente het. Maar zonder inspraak van de kinderen, maar wel op hun kosten, want de gemeente heeft wettelijk recht op verhaal op de kinderen.

Ja, kinderen zijn verplicht om de kosten van de uitvaart van de ouders te betalen. Dat stoelt op een onderhoudsverplichting in het Burgerlijk Wetboek.
En nee, het weigeren van de erfenis heeft hier niets mee te maken. Alleen als er andere erfgenamen dan kinderen zijn, zoals broers of zussen van de overledene, en die weigeren de erfenis, dan zijn zij niet aansprakelijk voor de kosten. Tenzij ze de uitvaart regelen, dan zijn ze als opdrachtgever aansprakelijk.
Kinderen nemen een uitzonderingspositie in, net als de echtgenoot of geregistreerde partner van de overledene. Die zijn ook aanspreekbaar voor kosten van de begrafenis of crematie van hun echtgenoot/partner of vader/moeder, als ze geen erfgenaam zijn.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn