Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie dient laisser-passez te maken?


9 juni 2010

Vraag nummer: 7589  (oude nummer: 15802)

Overleden in de gemeente Roermond, lichaam bevindt zich op dit moment in de gemeente Leudal. Wie dient de laisser-passez te maken?

Antwoord:

Geachte heer,

Zie het Besluit op de lijkbezorging en wel:

Paragraaf 6. Vervoer van lijken naar en uit Nederland

Artikel 11
1. Het vervoer van een lijk uit Nederland naar een staat die eveneens partij is in de Overeenkomst van Straatsburg geschiedt ongehinderd, mits bij het lijk aanwezig is het laissez-passer voor lijken, bedoeld in artikel 3 van die overeenkomst, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar betreffende de overledene of doodgeborene een akte in het register van overlijden is ingeschreven.

Dus de burgemeester van de gemeente van overlijden, waar ook aangifte van overlijden is gedaan, is bevoegd om een laisser-passez af te geven.
Het is echter natuurlijk de vraag of het land van bestemming een staat is die eveneens partij is in de Overeenkomst van Straatsburg (let op: dat zijn niet zonder meer de landen die het verdrag ondertekend hebben; het verdrag moet ook geratificeerd zijn). Niet alle ondertekenaars hebben het verdrag geratificeerd en later hebben zich ook andere staten aangesloten. Voor een overzicht van dergelijke landen verwijs ik naar het Thematisch Handboek Lijkbezorging (uitg. SDU). In dit handboek is natuurlijk ook het Besluit op de lijkbezorging opgenomen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >