Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Vervoer binnen nederland

20 november 2004

Vraag nummer: 3491 (oude nummer: 4994)

Geachte Hr.
De spelregels voor vervoer van en naar Nederland vind ik in de uitvoeringsvoorschriften terug
Zijn er voorschriften voor het vervoer van lijken van de ene plaats in Nederland naar de andere plaats in Nederland en zo ja, waar vind ik die?

groeten
E.v.d.K.

Antwoord:

Geachte heer,

Er is geen landelijke wettelijke regeling voor het vervoer van overledenen. Mede omdat gemeenten het van oudsher vaak in hun Algemene Plaatselijke Verordening regelen. In die APV staat vaak - maar niet altijd (dat scheelt van gemeente tot gemeente) - dat het vervoer van een overledene in een daartoe geƫigend vervoermiddel moet geschieden. Er staat niet expliciet dat het een 'officiƫle' lijkauto moet zijn, maar dat terzijde.
In theorie is het zo dat als een overledene van Bergen op Zoom naar Winschoten wordt vervoerd, men op de snelweg de grenzen van vele tientallen gemeenten passeert en men telkens moet bezien of de betreffende gemeenten regels heeft waar men zich aan moet houden.
De regels in de APV hebben overigens meestal alleen betrekking op het vervoer naar de begraafplaats (of het crematorium) in die gemeente. Zij zijn dan niet van toepassing op het vervoer van een overledene naar of van een mortuarium e.d.

In de praktijk zijn die bepalingen van de APV een dode letter. Als de overledene over de grenzen van meerdere gemeenten vervoerd wordt, kan het best zijn dat in de ene gemeente de regels ietsje anders zijn dan in de andere. Maar er is niemand die daar op let en dat controleert. De regels zijn normaal zo, dat zij sporen met het gezonde verstand; dus geen kist die uit de kofferbak steekt en andere rare en gevaarlijke situaties.

Samenvattend kun je zeggen dat feitelijk voor normaal rouwtransport binnen Nederland geen regels gelden en dat voor zover ze misschien wel gelden in gemeente X of Y, het voor 99,99% waarschijnlijk is dat aan die regels voldaan wordt.

Zie ook andere vragen in de sub-rubriek Vervoer overledene.
mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder