Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Transport van Curacao naar Nederland

26 september 2009

Vraag nummer: 6909 (oude nummer: 13918)

welke documenten zijn er nodig voor transport van een stoffelijk overschot (woonachtig in Curacao)van Curacao naar Nederland. Hebben de Ned.Antillen het verdag van Straatsburg ook getekend

Antwoord:

Geachte heer,

Nederland stelt geen eisen aan documenten ten behoeve van het transport van een stoffelijk overschot van Curacao naar Nederland.
Welke regelingen Curacao zelf hanteert, weet ik niet.
Het Verdrag van Staatburg inzake internationaal transport van overledenen is voor het Koninkrijk der Nederlanden alleen effectief voor Nederland en Aruba, niet de Nederlandse Antillen.

Concreter en belangrijker zijn de eisen die een vliegtuigmaatschappij stelt.

Zie over het mortuarium Schiphol:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder