Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Reactie op antwoord Vervoer lijk in ambulance

23 juli 2002

Vraag nummer: 835 (oude nummer: 1160)

Ik schoot in de lach over het antwoord op de vraag of een LIJK in een ambulance mag worden vervoerd. Het antwoord is natuurlijk: ja o.g.v. de wet op de lijkbezorging.
Echter: op de vraag of een AMBULANCE een lijk mag vervoeren is het antwoord nee! Vanwege de toepasselijke gezondheidswetgeving.

Een ambulance mag alleen worden gebruikt voor het vervoeren van patiënten. Vanwege de verplichte aanrijtijden en de grote kosten die het in stand houden van de ambulances met zich mee brengen mag een ambulance geen lijk vervoeren.
Omdat dit nogal eens niet valt uit te leggen overlijden op papier meer patiënten onderweg dan in werkelijkheid het geval is. En zolang men begon te rijden met een levende patiënt is er niets aan de hand. Uitladen onderweg hoeft uiteraard niet.

Kortom, deze praktische en humane oplossing geeft alleen een afwijkend tijdstip van overlijden.

Antwoord:

Geachte heer,

Het vervoer van een lijk in een ambulance is niet alleen niet door de Wet op de lijkbezorging verboden, maar ook niet door gezondheidswetgeving.
Als u wetgeving kent die dat verbiedt, hoor ik het graag van u. Dan heb ik ook iets om te lachen, want ik leer graag iets bij. Maar voorlopig meen ik dat u het niet bij het juiste eind heeft.

Dat het vanwege o.a. de verplichte aanrijtijden en de grote kosten die het in stand houden van de ambulances met zich mee brengen BELEID is dat een ambulance geen lijk vervoert, is een andere zaak.

Mijn stelling blijft dat het wettelijk mogelijk is om een lijk in een ambulance te vervoeren.

Ook is er geen enkele formele reden om bij vervoer in een ambulance met het juiste tijdstip van overlijden te rommelen.

Met vriendelijke groet,

mr. W.G.H.M. van der Putten

23 juli 2002

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder