Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Oorlogsgravenovereenkomst 1937 | Verdrag van Berlijn?

29 oktober 2007

Vraag nummer: 5016 (oude nummer: 9819)

Geachte heer v/d Putten,

In de studie die ik volg als uitvaartverzorger wordt in de module Wet op de Lijkbezorging gesproken over de Oorlogsgraven-overeenkomst uit 1937. De overeenkomst van Straatsburg is me duidelijk en wordt ook goed uitgelegd. Wat moet ik met die andere overeenkomst? Ik kan verder geen goede uitleg vinden op internet hierover. Misschien kunt u me een internetsite geven waarin deze overeenkomst wordt uitgelegd.

Met vriendelijke groet,

Sandy Wijnands

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ken geen Oorlogsgraven-overeenkomst van 1937.

Ik ken wel een overeenkomst van 28 juni 1948 tussen het Rijk en de in 1946 opgerichte Oorlogsgravenstichting. Die overeenkomst gaat over het onderhoud en de verfraaiing van militaire en civiele rijksgraven in Nederland; die werden aan de stichting opgedragen. Ik heb er over geschreven in mijn Handboek Wet op de lijkbezorging (uit. Vermande 1993), op blz. 398 en volgende.

De Overeenkomst van Straatsburg, ook het het Verdrag van Straatsburg genoemd, gaat - zoals u weet - over het internationaal vervoer van lijken. Maar alleen voor die landen die deze overeenkomst hebben geratificeerd; dat zijn overigens niet dezelfde als de ondertekenaars van het verdrag.

Ik ken maar één andere internationale overeenkomst over het vervoer van lijken en dat is het Verdrag van Berlijn van (begin) 1940. Dat verdrag is van vóór het uitbreken van de oorlog, maar na de oorlog moest men in Nederland niets meer weten van enig verdrag waar het woord 'Berlijn' in voor kwam. Het verdrag is niet geratificeerd en geldt voor Nederland niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans mijn ervaring tot op de dag van vandaag.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder