Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onnodig kosten 3 x transport van stoffelijk overschot


27 mei 2016

Vraag nummer: 46307

Mijn tante is door de politie dood in haar woning in Utrecht aangetroffen. Alhoewel het mortuarium vlak bij haar woning is, wordt haar stoffelijk overschot naar het mortuarium van het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein getransporteerd. Een dag erna wordt zij van dit Mortuarium naar het Mortuarium van het UMC in de Uithof vervoert en vervolgens wederom een dag later naar het Mortuarium in Overvecht. Hierbij wordt 3 maal een fors bedrag in rekening gebracht. Moeten wij deze onnodige kosten als nabestaanden betalen?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat kan ik nu niet beoordelen. En u ook nog niet.
Er moet eerst eens uitleg worden gevraagd aan de partij(en) die deze kosten in rekening brengt of brengen, waarom dit zo gebeurd is. Als het zo is dat het mortuarium vlak bij de woning van uw tante vol lag en zij daarom naar Nieuwegein is vervoerd, is er een reden. Als de uitleg is dat in het mortuarium in Nieuwegein een lijkschouwing is uitgevoerd door de gemeentelijke lijkschouwer omdat getwijfeld werd aan een natuurlijke dood, kan dat een verklaring zijn. Dat uw tante vervolgens vervoerd is naar het UMC, kan ook te maken hebben met lijkschouwing of met het niet beschikbaar hebben van een plek elders.

Ik zou als ik u was eerst de heel neutraal en rustig geformuleerde vraag neerleggen, waarom uw tante naar Nieuwegein en naar de Uithof en naar Overvecht vervoerd is. U kunt de vraag stellen aan de politie en aan de uitvaartondernemer en aan de mortuaria zelf. Zoals ik al zei: heel rustig en neutraal.
Als u het heel rustig vraagt in de sfeer van 'Goh, kunt u mij vertellen waarom mijn tante (naam) op (datum) naar uw mortuarium vervoerd is' dan hebt u de meeste kans op een eerlijk antwoord. Uw tweede vraag - pas nadat u een antwoord op de eerste vraag hebt gehad - kan dan zijn: 'En wie heeft daar opdracht voor gegeven?". Als u de beide vragen tegelijk stelt, voelt men nattigheid.
Ik zou die vragen liefst per e-mail uitzetten, zodat u een schriftelijk antwoord per mail krijgt. Als u gaat bellen hoort u misschien wel wat, maar krijgt u geen bewijs in handen.
Als u vraagt 'Wie heeft bedacht dat tante 3 keer in de rondte vervoerd is? Dat gaan wij natuurlijk niet betalen'! dan gaat iedereen zich verdedigen of meent zich te moeten verdedigen en krijgt u misschien geen feitelijk juist antwoord meer. Of zelfs helemaal geen antwoord.

Als het vervoer nodig was in verband met een nadere lijkschouwing in Nieuwegein en/of de Uithof, dan zit u daar aan vast. Dat is het risico van een wettelijke verplichting, waar u zich niet aan kunt onttrekken. De kosten moeten dan worden betaald uit de nalatenschap.
Als het ene mortuarium vol was en er alleen in een ander mortuarium plaats was, kun je daar ook weinig tegen in brengen. Als de uitvaartondernemer zegt 'Maar dat mortuarium in de buurt is van een concurrent en daar kan ik niet terecht' dan is het de vraag of u wel goed bent voorgelicht door de uitvaartondernemer. Want dan had u misschien een andere ondernemer moeten kiezen, als er veel extra kosten door zijn ontstaan.

Het is zaak om eerst heel neutraal feiten te verzamelen. Pas als u alle feiten kent, waarom er telkens weer een verhuizing was, kunt u gaan klagen of simpelweg weigeren om te betalen. Als er geen lijkschouwing hoefde plaats te vinden en men geen andere behoorlijke reden kan noemen waarom er telkens opnieuw vervoer nodig was, zou ik in uw geval weigeren 2 van de 3 ritten te betalen.
Aan de kosten van verblijf zit u vast; ook als uw tante in 1 mortuarium lag, zij er kosten van verblijf. Maar het kan zijn dat als tante van maandag op dinsdag in A, was A ligdagen in rekening brengt. En dat als zij van dinsdag op woensdag in B was en woensdag naar C ging, B ook 2 dagen in rekening brengt en C de woensdag, waardoor een aantal dagen dubbel worden betaald. Als het verblijf met lijkschouwing te maken heeft, zit u ook vast aan dubbele ligdagen. Maar zo niet, dan niet.

Het is ook de vraag wie verantwoordelijk was voor dat vervoer. Ofwel wie er opdracht heeft gegeven voor het transport. Als die u geen redelijke uitleg kan geven, kunt u wellicht ook een klacht indienen bij de Ombudsman uitvaartwezen of bij het ziekenhuis.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >