Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten vervoer overledene van Belgie naar Nederland

30 januari 2008

Vraag nummer: 5171 (oude nummer: 10227)

Geachte heer, mevrouw,

De kosten van vervoer van de overledene van belgie (Malmedy) naar nederland (Kerkrade) komen voor rekening van de nabestaanden.
Hoe worden deze kosten bepaald?
Er is (was) geen reisverzekering. Is er een mogelijkheid om nog een tegemoetkoming in deze kosten op de een of andere manier te verkrijgen.
mvr gr
X Y

Antwoord:

Geachte heer,

Ik neem aan dat de kosten bestaan uit het uurloon van de chauffeur(s) en drager(s) en een kilometervergoeding voor de auto. Wellicht ook voor het verkrijgen van een verlof tot begraven aan de hand waarvan het transport plaats kan vinden. Maar het ligt voor de hand om een offerte of een specificatie te vragen.

Ik zie voor voorhand geen mogelijkheid van een tegemoetkoming in deze kosten, tenzij het gaat om het overbrengen van het stoffelijk overschot van een echtgenoot of echtgenote. Dan heeft de langstlevende echtgenoot recht op aftrek voor de inkomstenbelasting. Men heeft geen recht op aftrek als het om een ouder of ander familielid gaat.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zie over de drukte bij Mortuarium Schiphol:


---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, nog steeds naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, een verkeerd bedrag, de ene fout wordt veranderd in een andere fout, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover. Je wordt hooguit van het kastje naar de muur gestuurd en van de muur naar de kast, etc.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder