Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Juridisch nodig voor transport van overledene?

15 mei 2010

Vraag nummer: 7568 (oude nummer: 15745)

Wat heb ik in NL juridisch nodig om een overleden persoon te transporteren van het uitvaartcentrum naar de begraafplaats of het crematorium?

Antwoord:

Geachte heer,

Wat bedoelt u met uw vraag? Of u een soort van vergunning nodig hebt? Nee.

Er is geen wetgeving over het transport van overledenen. Er zijn dus ook geen wetgeving over of voor vergunningen.

Sommige gemeenten die vergeten zijn hun Algemene Plaatselijke Verordening te moderniseren, hebben nog wel regels voor het transport van een overledene naar een begraafplaats. De enige eis is dan gewoonlijk dat men dat transport moet doen in een transportmiddel dat daar geschikt voor is. Vaak is deze bepaling ingegeven vanuit het belang van de volksgezondheid en bedoelt men aan te geven dat transport moet plaatsvinden in een vervoermiddel dat goed te reinigen is, voor het geval dat de kist zou lekken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder