Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Besmettelijke ziekte transport buitenland

29 november 2002

Vraag nummer: 1797 (oude nummer: 2165)

Mon Jun 17 12:39:47 2002

Geachte heer Putten,

Mijn collega en ik vragen ons af wat de consequenties zijn als een overledene aan een besmettelijke ziekte lijdt en voor transsport naar het buitenland moet?
Wat verstaat men eigenlijk onder besmettelijke ziekte?

Vriendelijke groet
Karin Dozij

Antwoord:

Tue Jun 18 01:00:29 2002

Geachte mevrouw Dozij,

Ik durf op uw vraag nauwelijks een antwoord te geven. Ik denk dat het helemaal van de aard van de besmettelijkheid van de ziekte afhangt of dat transport naar het buitenland verboden is of niet. Er is in Nederland wetgeving inzake besmettelijke ziekten en overlijden, maar er is op zich geen verbod om lijken van personen die aan besmettelijke ziekten zijn overleden naar het buitenland te brengen. Het zal er ook van afhangen of het buitenland regels kent voor de invoer van 'besmette' lijken. Nedreland heeft ze niet.

Ik denk dat er maar heel weinig ziekten zijn die een probleem geven. Ik weet bijvoorbeeld dat de geneeskundige inspectie geen bijzondere regels stelt of adviseert in de omgang met lijken die (gewoon begraven of gecremeerd worden die) overleden zijn aan bijvoorbeeld aids of BSE. Ook gewone mazelen zullen geen problemen geven. Allen ziekten die een epidemie kunnen veroorzaken kunnen anders behandeld worden.

Er is ook geen vaste definitie van 'besmettelijke ziekten' in dit verband.

mr W.G.H.M. van der Putten

18 juni 2002

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder