Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Afbakening politie- en justitiekosten vervoer

29 juni 2005

Vraag nummer: 3868 (oude nummer: 6113)

Kunt u mij duidelijkheid verschaffen over de circulaire van Ministerie van Justitie kenmerk 5147451/502 waarin de afbakening tussen politie- en justitiekosten worden beschreven. Wij worden vaak ingeroepen door politie om b.v. een stoffelijk overschot op te halen die een onnatuurlijke of natuurlijke dood is gestorven. Het is mij absoluut niet duidelijk waar wij wat kunnen declareren. Kunt u mij daar antwoord opgeven? Is het mogelijk dat er landelijke regels komen voor vervoerders die dit werk doen om een stuk duidelijkheid te verschaffen. Nu wordt je van het kastje naar de muur gestuurd. Justitie zegt politie moet betalen, politie zegt op zijn beurt weer dat gemeente moet betalen en zo gaat het heen en weer. Hopend op wat duidelijkheid.
Met vriendelijke groet.
Jan Boll

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan u die duidelijkheid niet verschaffen. Daarnaast heb ik de indruk dat diverse organen van politie en justitie de circulaire niet kennen en er niet naar handelen. Dus wat er op papier staat heeft maar beperkte waarde: je krijgt er toch gezeur over, om het maar simpel te zeggen.

Voor mij zou het echter erg simpel zijn als ik in uw schoenen zou staan: wie opdracht geeft betaalt.
Dat geldt in principe voor alle soorten dienstverlening, niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. Waarom hier dan niet?
Ik zou alleen opdrachten aanvaarden als iemand per fax de opdracht geeft en schriftelijk verklaart om de kosten te betalen. Dat zal eerst gesteun en gekreun opleveren en wellicht loopt u 1 of 2 opdrachten mis. Maar u zult - denk ik - merken dat alleen deze houding betrokkenen dwingt om eens echt intern afspraken te maken. En daarna loopt alles heel soepel.

Door zelf (te) schappelijk te zijn in het aanvaarden van opdrachten houdt u ook zelf de onduidelijkheid in stand.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder