Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie van de twee regelt uitvaart? Oudste dochter of jongere broer?


11 december 2010

Vraag nummer: 7771  (oude nummer: 16247)

Als je bij een crematie van de laatst overgebleven ouder ruzie krijgt over bepaalde zaken wie heeft dan de eindverantwoording om iets te regelen?
Is dat de oudste (in dit geval een dochter) of is dat haar jongere broer? Hoe wordt het dan geregeld?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De Wet op de lijkbezorging zegt in artikel 18 dat de persoon die het verlof tot begraven of cremeren aanvraagt, de persoon is die de uitvaart regelt.
Als er een opdrachtgever is die al een opdracht ondertekend heeft, is het logisch om daar mee verder te gaan.

Als beide kinderen van de overledene in een eerste bespreking met een uitvaartverzorger er niet uit komen, zou ik als uitvaartverzorger de vraag stellen wie opdrachtgever wil zijn (en verantwoordelijkheid wil nemen voor de kosten). Als beiden aangeven dat willen, terwijl er andere wensen zijn, is er een probleem. Ik zou als uitvaartverzorger dan zeggen pas iets te willen regelen als een van beiden zich heeft terug getrokken.

Dat een kind de oudste of de jongste is, maakt geen enkel verschil. Zoon of dochter natuurlijk ook niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd? Zie:


Zie voor de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE