Wie regelt begrafenis?


16 september 2011

Vraag nummer: 26056

Ben vanaf mijn moeder op de gesloten afdeling van verzorgingshuis is opgenomen i.v.m. dementie bewindvoerder en mentor wat gebeurd er na het overlijden van mijn moeder.
Heb nog een zus die al 4 jaar nauwelijks bij mijn moeder is geweest.
Ik wil absoluut de begrafenis regelen en de erfenis (is niet veel) afhandelen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het staat u vrij om de begrafenis van uw moeder te regelen, als het zo ver is.
De wet schrijft niet voor dat kinderen of erfgenamen dat samen moeten doen. Als er een kind is dat zich altijd de situatie van moeder sterk heeft aangetrokken, kan dat kind ook het voortouw nemen om de uitvaart te regelen.

De wet zegt (in artikel 18 lid 1 Wet op de lijkbezorging) dat de persoon die bij de gemeente het in verlof of begraven of cremeren aanvraagt, de uitvaart regelt. Deze persoon heeft het dan verder voor het zeggen. Met dien verstande dat hij/zij zich moet houden aan de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden. Dat laatste bijvoorbeeld is aan de orde als iemand een zeer luxe uitvaart wenst terwijl er geen geld is, of een begraving op de Noordpool wenst, wat niet uitvoerbaar is.

Zie vergelijkbare vragen over het (alleen) regelen van de uitvaart in de subrubriek Uitvaartplechtigheid van de rubriek Overige.

Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd? Zie:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zie voor de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn