Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie mag uitvaart regelen?


11 december 2010

Vraag nummer: 7769  (oude nummer: 16245)

Vroeger was de regel dat het oudste mannelijke lid van een gezin de uitvaart mocht regelen, is dit tegenwoordig ook nog zo?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Hier zijn geen regels voor. Zeker geen wettelijke regels. Volgens de wet hoef je ook helemaal geen familie te zijn om een uitvaart te kunnen regelen. Goede vrienden of bekenden kunnen het ook. Ik ken ook een geval dat collega's het deden.
De wet gaat er van uit dat iemande die de overledene na staat, de zorg voor diens uitvaart op zich neemt. Dat hoeft niet eens familie te zijn.

Er kunnen natuurlijk wel bepaalde gebruiken zijn. In mijn familie was het gebruik dat vaak een zwager de uitvaart regelde. Geen broer of zus van de overledene. Een zwager had emotioneel meer afstand maar was toch betrokken. Natuurlijk werden de beslissingen wel genomen door echtgenoot of echtgenote of kinderen. Maar de praktische uitvoering was dus in handen van iemand anders.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd? Zie:


Zie voor de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE