Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie is gemachtigd tot opdracht crematie


8 september 2011

Vraag nummer: 25961

Ik ben gescheiden . Na mijn dood wil ik gecremeerd worden. Mijn ex-partner erft wat mijn betreft alles (notarieel geregeld) maar is formeel geen naaste familielid. Kan zij opdracht geven tot crematie zoals ik dat wil. Of moet dat door mijn broer die formeel mijn naaste familielid is?

Antwoord:

Geachte heer,

Uw ex-partner kan de uitvaart regelen en opdracht geven voor crematie. De opdrachtgever hoeft geen familielid te zijn. De wetgever heeft bewust in de Wet op de lijkbezorging de ruimte gelaten om de persoon die bij een bepaalde persoon het meest betrokken is, de mogelijkheid te geven diens uitvaart te regelen. Dat kan de partner, een kind of een broer of zus zijn. Maar ook een goede vriend of een ex-partner, zoals in uw geval. Ieders persoonlijke situatie kan zo recht worden gedaan.

De wet zegt alleen dat de persoon die de uitvaart regelt, de wens of de vermoedelijke wens van de overledene dient te volgen.

Het kan wel raadzaam zijn om dit in een testament of codicil vast te leggen, als te verwachten is dat anderen in uw omgeving daar moeite mee hebben.
Ook is het raadzaam om in een testament of codicil vast te leggen wat uw wens ten aanzien van de bestemming van de as is. Verstrooien of bijzetten, en zo ja waar. Vaak is de bestemming een bron van meningsverschillen. U hebt uw naasten het meest lief door hen niet te laten raden wat u zou wensen, maar hen duidelijkheid te verschaffen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd? Zie:


Zie voor de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE