Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Weigering toelating tot begrafenis/crematie


7 september 2002

Vraag nummer: 1044  (oude nummer: 1378)

Wed 5 Juli 2000

Kort gezegd: mag een aangetrouwde van de familie je de toegang weigeren tot de ceremonie van crematie of begrafenis. Mag diezelfde aangetrouwde familielid de begrafenisondernemer verplichten niemand van de familie toe te laten indien men afscheid wil nemen?
Het is zo dat 3 kinderen van de overledene toegang geweigerd wordt/is door de schoonzus. De begrafenisondernemer laat de kinderen niet binnen zonder toestemming van die schoonzus en natuurlijk krijg je die niet....
U begrijpt er is enige sprake van ruzie in de familie.....
Ik hoop dat u mij hier mee kan helpen, misschien is het dan nog niet te laat...

Tel. 0343-454xxx

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De opdrachtgever of -geefster van een uitvaart kan in principe ook bepalen wie daar mag komen en wie niet. Ik trek maar de oneerbiedige vergelijking van een feestje: de organisator mag mensen uitnodigen en mensen weren.

Als echter een schoonzus de kinderen van de overledene de toegang tot de begrafenis of crematie weigert, is er wat aan de hand. Dat zal allemaal wel verklaarbaar zijn, waarbij in het midden moet blijven of dat terecht of onterecht is. Maar het is in eerste instantie als vreemd of opmerkelijk dat niet de eigen kinderen maar een schoonzus de uitvaart regelt.

Als er al sprake is of was van ruzie, dan is het toch verstandig voor alle betrokkenen om die aan het graf of bij de crematie zoveel mogelijk bij te leggen. Wie de laatste kans niet grijpt, kan spijt krijgen. En tientallen jaren houden.

Ik zou toch proberen met de schoonzus in gesprek te komen om een rouwbezoek af te leggen en de uitvaart bij te wonen. Als de schoonzus niet benaderbaar is, zit er maar 1 ding op (als u wilt doorzetten): een kort geding aanzeggen. En als dat niet helpt, een kort geding voeren. Er worden jaarlijks een paar korte gedingen rond dit soort situaties gevoerd. In bijna alle gevallen geeft de rechter dan toestemming om de uitvaart geheel of deels bij te wonen dan wel rouwbezoek af te leggen. Kortom: raadpleeg een advocaat.

PS De uitvaartverzorger kan er niets aan doen. Hij/zij moet de opdracht van de opdrachtgever volgen, dus het heeft geen zin als u met hem of haar in discussie gaat.

mr W.G.H.M. van der Putten

5 juli 2000

Zie over de vraag of je iemand kunt verbieden om afscheid te nemen van een overledene, ook:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE