Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wegens bedreiging aanwezigheid ontzegd aanwezig te zijn bij crematie en asverstrooiing


29 september 2003

Vraag nummer: 2515  (oude nummer: 3132)

Zeer geachte heer mr. W.G.H.M. van der Putten,

Wegens een ontstane ruzie welke heeft plaatst gevonden april j.l. hebben mijn broer en zuster mij bewust willens en wetens van mijn sinds 6 juli j.l. overleden moeder vandaan gehouden.
Deze twee hebben mij met de dood bedreigd als ik mij zou vertonen op de crematie en hebben mij ook niet op de hoogte gebracht wat betreft de datum van dag wanneer het as zou worden uitgestrooid.
Ik heb inmiddels een advocaat in de armen genomen, daar dit tweetal mij overal van hebben buitengesloten wat betreft de verdeling van de nalatenschap van mijn overleden moeder.

Met het opstellen van de rouwkaarten heeft men de namen van mij en mijn man expres weggelaten en heeft men zoals eerder geschreven ons met de dood bedreigd als wij wel zouden komen.

Mijn vraag aan U is: Hadden wij, ik en mijn man het risico moeten nemen toch naar de crematie toe te gaan en daar terplaatse een boel heibel over ons heen te krijgen.

Mijn man en ik, hebben uit respect voor mijn overleden moeder, daarom besloten bij de crematie weg te blijven.

De boedeldeling heeft dit tweetal zo geregeld dat ik totaal nergens van op de hoogte ben gebracht en heb moeten vernemen van derden dat ze mijn legitieme erfdeel tot nul proberen te reduceren.

In afwachting op Uw reactie verblijf ik met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

Henny de Vries - van den Berge

Antwoord:

Geachte mevrouw De Vries,

Dit is natuurlijk een uitermate moeilijke situatie. Maar al toen ik uw vraag halverwege aan het lezen was bekroop mij de gedachte dat het – alles wegende - verstandig zou zijn om niet naar de crematie te gaan. En dat lees ik dan verderop ook. En dan vraagt u mij vervolgens wat ik daar van vind. Maar ik heb dan eigenlijk het antwoord al gegeven: het is verstandig dat u niet bent gegaan, juist om de reden die u aanvoert. Het zou verschrikkelijk geweest zijn als zich daar een forse ruzie zou hebben afgespeeld. Dat zouden alle aanwezigen, los van de reden of het terecht of niet terecht zou zijn, gevonden hebben en sowieso de nagedachtenis van een overledene onwaardig.
Ik kan me goed voorstellen dat het blijft knagen. Het is natuurlijk ook heel onbevredigend. Maar als de crematieplechtigheid verstoord zou worden, zou u dat zowel op het moment zelf als later nog meer parten gespeeld hebben. Wees dan op dat moment maar de meest wijze partij.

Een andere zaak is de nalatenschap. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat u geheel buiten de verdeling van de nalatenschap gehouden wordt. Ook als u wellicht onterfd bent, bent u toch erfgenaam (u kunt nooit geheel onterfd worden) en zijn de mede-erfgenamen u rekening en verantwoording schuldig. Ook hier zou ik zeggen: neem een advocaat in de arm, want die hebt u nodig. Maar dat hebt u gelukkig al gedaan.

Kortom, wat u gedaan hebt, lijkt mij onder deze omstandigheden de juiste beslissing.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE