Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Recht op eigen afscheidsmoment


10 september 2010

Vraag nummer: 7686  (oude nummer: 16015)

moeder komt te overlijden. Dochter v overl geeft opdracht voor uitvaart. Broer (zoon v overl) mag wel op uitvaart komen maar wil gezien fam omst een eigen afscheidsmoment in crematorium. Kan zijn zus dit weigeren? Broer (zoon v overl( is bereid om extra kosten hiermee samenhangende te dragen) M.a.w. woorden kan dit afscheidsmoment geclaimd worden door zoon v overl als niet opdrachtgever zijnde? De extra kosten zullen wel op de kostenbegroting voor de opdrachtgever opgevoerd worden

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De opdrachtgever van de uitvaart is in principe degene die beslist of er ook extra afscheidsmomenten voor derden kunnen zijn of niet. Maar er bestaat ook zoiets als misbruik van bevoegdheden.

Ik ken een aantal korte gedingen over het kunnen nemen van afscheid van een overledene. Daarvan was altijd de uitkomst dat de rechter bepaalde dat iemand apart afscheid kon nemen in een rouwcentrum of crematorium, als de familieomstandigheden er naar waren.

Ik denk ook dat in het door u beschreven geval de kans groot zou zijn dat als er een kort geding over zou worden gevoerd, de rechter zou bepalen dat de broer een eigen afscheidsmoment zou krijgen. Het afscheid is eenmalig en definitief en daar moeten mensen de kans toe krijgen, is gewoonlijk de insteek van de rechter.

Ik zal niemand aanbevelen om snel een kort geding te voeren. Het kan wel, het kan zonodig binnen 24 uur geregeld worden of zelfs nog korter. Maar het kost bakken met geld en is een forse emotionele aanslag voor alle partijen. En maakt het definitieve afscheid van moeder voor iedereen nog zwaarder dan dat het nu al is.

Ik zou de dochter adviseren om over haar bezwaar heen te stappen en dit haar broer te gunnen. Als hij een advocaat in de arm zou nemen zou die het waarschijnlijk bij de rechter af kunnen dwingen. Maar daar heeft niemand plezier van, behalve een of twee advocaten.

Zie over de vraag of je iemand kunt verbieden om afscheid te nemen van een overledene, ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zie voor de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE