Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opheldering aanwezigheid begrafenis door gemeente


25 november 2004

Vraag nummer: 3510  (oude nummer: 5036)

als iemand in de gemeente Groningen overlijdt en op kosten van de gemeente begraven dient te worden welke regels gelden daarvoor?
Mogen er familie en vrienden bij de begrafenis aanwezig zijn, waar wordt zo iemand opgebaart.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als een gemeente - Groningen of een willekeurige andere gemeente - de lijkbezorging regelt en betaalt, dan mag zij zelf weten hoe ze dat organiseert.
Het is zeker niet verboden dat familie of vrienden bij de uitvaart aanwezig zijn. Maar de gemeente kan besluiten om geen rouwbijeenkomst te houden en om de overledene bij wijze van spreken direct van het mortuarium naar het graf te brengen. De gemeente kan zich op het standpunt stellen om extra kosten te willen vermijden.
Ook kan de gemeente besluiten om geen opbaring te regelen. Opbaring en rouwbezoek in een mortuarium kosten meestal wat extra en de gemeente kan zich op het standpunt stellen daar geen belastinggeld aan te willen spenderen.
Als familie en vrienden het graag anders zien, kunnen zij zelf de uitvaart regelen en betalen.

Zie o.a. vraag 3704 'Crematie door gemeente, maar zonder afscheid?!' in de lijst van meest gestelde vragen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE