Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opdrachtgever houdt andere familie er buiten


9 juli 2010

Vraag nummer: 7627  (oude nummer: 15895)

Kortgeleden werd ik gevraagd de uitvaart te regelen van een door een ongeluk om het leven gekomen echtpaar. De familie van de vrouw wierpen zich op als opdrachtgever aangezien de zoon van 17 minderjarig is.
Er was echter een conflict met de familie van de mannelijke partner. En daardoor zijn zij volledig buiten dit afscheid gehouden.
Mijn vraag is of dit juridisch mogelijk is of dat de familie van de man ook rechten heeft.
Kan iedereen zich opwerpen als opdrachtgever?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, iedereen kan zich opwerpen als opdrachtgever. Dat had ook de familie van de man kunnen zijn. Zij had ook de familie van de vrouw er helemaal buiten kunnen houden.

Dit zijn natuurlijk heel vervelende situaties. Maar er is wel iets aan te doen. Als de familie van de man het er niet mee eens was, had zij via een advocaat kunnen afdwingen om er op een of andere manier bij betrokken te worden; in ieder geval om eventueel apart afscheid te kunnen nemen van de man. Dat kan via een kort geding. In zulke situaties zijn die binnen 24 uur mogelijk. Gewoonlijk lukt dat ook via zo'n kort geding.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Uitvaartplechtigheid' van de rubriek 'Overige onderwerpen'.

Zie over de vraag of je iemand kunt verbieden om afscheid te nemen van een overledene, ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zie voor de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE