Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Mag je een overledene die opgebaard ligt zonder toestemming filmen met je mobiel?


1 maart 2012

Vraag nummer: 27640

Geachte mijnheer,

Vandaag een week geleden is mijn moeder overleden, zij is afgelopen dinsdag gecremeerd.
Voorafgaand aan de uitvaart was er een samenzijn met de mogelijkheid tot condoleren en afscheid nemen.
Mijn moeder heeft voorheen samengewoond, tot 13 januari 2011 toen heeft haar toenmalige partner mijn moeder buiten de deur gezet waarschijnlijk omdat mijn moeder dementerend was, en hebben mijn man en ik haar meegenomen naar ons huis wat giganties uit de hand is gelopen, mijn moeder gooide alles wat los stond in het wilde weg, ook heeft zij mijn man en mij en mijn ( volwassen ) kinderen geschopt, geslagen enz. enz. Uiteindelijk hebben wij de hulp van de politie ingeroepen en hebben haar meegenomen, waarna zij uiteindelijk in een verpleeghuis werd opgenomen.
Ik heb toen de Beschikking van de rechtbank gekregen voor bewindvoering en mentorschap over mijn moeder.
Om een heel lang verhaal kort te maken, haar ex vriend bleef ondanks dat hij haar buiten de deur heeft gezet om de twee of drie weken bij mijn moeder op bezoek komen, omdat hij haar nog steeds als zijn "vrouw" ziet zegt hij.
Ik ben toen in een juridische kwestie beland omdat hij mijn bewindvoering en mentorschap wilde laten ontbinden, dit is door de rechter in hoger beroep afgewezen.
Dit even voorafgaand aan mijn vraag.
Zoal ik u in het begin al vertelde was afgelopen dinsdag de crematie plechtigheid.
Ik heb uit goed fatsoen de ex vriend van mijn moeder een rouwkaart gestuurd ik heb hem zelfs benoemd op de kaart.
Zelfs twee dagen voor mijn moeder overleed heeft mijn man hem gebeld dat het niet goed ging met mijn moeder en ook op de dag van overlijden heeft mijn man hem gebeld.
Hij kwam naar de aula waar mijn moeder opgebaard stond met drie voor mij onbekende personen, waarvan 1 man.
Deze voor mij vreemde man heeft mijn moeder met zijn mobiel mijn moeder gefilmd zonder mijn toestemming, toen zij later weggingen stond die zelfde man buiten het bord van het uitvaartcentrum en de lijkauto waarmee mijn moeder zou worden weggereden te filmen!
Ze zijn met zijn vieren hard lachend weggereden!!!!!
Wat de bedoeling van dit filmen is geweest heb ik geen idee van, weet u misschien wat ik hier tegen kan doen, het doet mij zo'n pijn dat deze voor mij onbekend personn dit heeft gedaan.
Bedankt voor het lezen van dit lange verhaal.

Groet, Sophie

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Allereerst gecondoleerd met dit recente verlies.

U schrijft een naar verhaal, met een hele voorgeschiedenis. U hebt nogal wat mee moeten maken, de afgelopen jaren. Uw man en kinderen ook, begrijp ik.

Ik beperk mij in mijn reactie tot de juridische aspecten van deze zaak.
Een uitvaartplechtigheid en ook een opbaring is een particuliere besloten aangelegenheid, waar de opdrachtgever de dienst uit maakt. Net als bij bijvoorbeeld een bruiloft, een verjaardagspartij e.d. bepaalt de opdrachtgever/organisator wie welkom is en wie niet. En wat er gebeurt.
U was opdrachtgever van de crematie van uw moeder, zo begrijp ik.

Het is in het algemeen niet verboden om ergens foto's te maken of te filmen. Vergelijk eerdere vragen over het fotograferen van grafzerken.
Maar de opdrachtgever kan beslissen dat ergens geen foto's mogen worden gemaakt of ergens niet mag worden gefilmd. Echter, dat moet dan wel tevoren duidelijk zijn. Of er moet op het moment van fotograferen of filmen direct worden ingegrepen door de opdrachtgever of door de uitvaartleider in opdracht van de opdrachtgever. Je kunt ter plekke dan ook dringend vragen om een film te deleten.
Dat is niet gebeurd, waarschijnlijk omdat u overrompeld was. Maar ja, toch is dat het enige dat had kunnen gebeuren: ingrijpen op het moment dat het aan de orde was.

Het zou misschien wel netjes geweest zijn als iemand tevoren zou hebben gevraagd 'Mag ik filmen?', maar een (wettelijke) verplichting is er niet.

Wat kunt u er nu nog aan doen? Ik denk: niets. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken, maar u kent de betrokken persoon niet. Dat zou dan via de ex-partner van uw moeder moeten lopen, maar het is de vraag of die er ontvankelijk voor is. U kunt misschien wel vragen om de film te vernietigen, maar dat kunt u niet controleren of afdwingen.
Het enige dat had gekund, nogmaals, is om op het moment zelf in te grijpen.

Vergelijk andere vragen in de subrubriek Uitvaartplechtigheid.

Zie over de vraag of je iemand kunt verbieden om afscheid te nemen van een overledene, ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE