Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Lijk van familielid zoek


23 januari 2009

Vraag nummer: 6105  (oude nummer: 12193)

Een broer is twee jaar geleden uit Amsterdam door de politie in zijn woning bijna dood gevonden, volledig verwaarloosd. Hij heeft de zieke van kosokov. De zussen hebben hem naar het noorden gehaald en gezorgd dat hij in een tehuis kwam met verzorging. Hij had nogal wat geld op de bank staan. Zijn ex. en hun zoon hebben nooit naar hem omgekeken en hem nooit in Dxxxxx bezocht. Zijn zussen wel. Nu is hij twee dagen geleden overleden. De moeder van de overledene is vorig jaar overleden. Die had in ieder geval zeggenschap over hem. De zoon zou begraven worden in Dxxxxx als hij kwam te overlijden, dat was zijn wens. Nu hebben de ex en haar zoon via de wet het lichaam weg laten halen en gaan hem in het westen cremeren of begraven. De familie weet niet waar het lichaam is en wanneer de dienst zal zijn. De ex wil de familie er niet bij hebben, het gaat haar puur om het geld en dat intereseert de familie niet. Hoe kan de familie achterhalen wanneer en waar hij begraven of gecremeerd zal worden?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik begrijp niet goed hoe de ex en haar zoon 'via de wet' het lichaam weg hebben laten halen. Wat betekent 'via de wet'? Ik zou het niet weten. Als de zussen wel met de broer contact hadden, zouden zij ook de uitvaart kunnen regelen. Dit is een vreemde kwestie.

Ik kan u helaas geen middel of methode noemen om te achterhalen waar het stoffelijk overschot is en waar het begraven of gecremeerd wordt. Er is geen centrale landelijke registratie, maar het ligt voor de hand om gewoon maar eens te informeren bij dat soort instellingen in de woonplaats van de ex of de zoon. Als die bijvoorbeeld in Gouda wonen, ligt het voor de hand om de overledene daar te begraven of te cremeren en niet in Haarlem of Rotterdam.
De zussen kunnen ook een advocaat inschakelen die de ex en de zoon benadert om deze feiten te achterhalen en zonodig een kort geding begint.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE