Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Het regelen van een begrafenis


25 april 2009

Vraag nummer: 6457  (oude nummer: 12864)

Ik ben de oudste dochter en heb nog een jongere broer, beide ouders leven nog maar met moeder gaat het slecht, mijn vader heeft mijn broer toestemming gegeven om de begrafenissen te regelen maar ik sta niet op goede voet met hem, hij wil dat mijn man met wie ik al 35 jaar getrouwd ben er niet bij hebben, mijn moeder is zwak en kan zich niet meer verweren, mijn vader heeft hij al omgepraat, mijn vraag is, mag dat zomaar en ik wil ook dingen regelen, kan hij mij dat verbieden?hij wil mijn man in het graf gooien als hij toch komt, hoe gaat een begrafenis ondernemer hiermee om want ik wil helemaal geen ruzie op zo'n verdrietige dag. Maar ik sta niet toe dat hij een van ons buitensluit.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De persoon die een uitvaart regelt mag ook bepalen wie wel of niet voor de uitvaart wordt uitgenodigd. Dus als uw broer de uitvaart regelt en hij niet wenst dat uw man aanwezig is, kan hij de uitvaartondernemer opdracht geven uw man niet toe te laten.

Een uitvaartondernemer staat hier neutraal tegenover. Hij volgt de wens van de opdrachtgever. Hij gaat niet bemiddelen tussen familieleden. Dat is niet zijn taak en lukt waarschijnlijk toch niet.

Als u problemen verwacht, lijkt het mij verstandig om deze toch met uw beide ouders te bespreken en daar samen een oplossing voor te zoeken en die door uw ouders op schrift te laten zetten.

Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd? Zie:


Zie over de vraag of je iemand kunt verbieden om afscheid te nemen van een overledene, ook:


Zie voor de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE