Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gevolgen niet tijdig cremeren


7 november 2014

Vraag nummer: 40533

Op grond van de Wet op de lijkbezorging geldt de verplichting om uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden, overledene te begraven of te cremeren.
Wat zijn de juridische consequenties indien niet aan deze wettelijke verplichting wordt voldaan?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Artikel 16 van de Wet op de lijkbezorging regelt: "Begraving of crematie geschiedt niet eerder dan 36 uren na het overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden."
Artikel 17 regelt dat de burgemeester verlof kan geven voor een andere termijn, langer of korter dan wat in artikel 16 staat.
Uw vraag komt er eigenlijk op neer wat de juridische consequenties indien niet aan de wettelijke verplichting om uiterlijke de zesde werkdag na het overlijden te cremeren wordt voldaan, zonder dat de burgemeester uitstel heeft verleend.

Het antwoord is: niets.
Die consequenties zijn er niet.

In artikel 80 van de Wlb is geregeld dat met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft; "het begraven, cremeren (...) van een lijk voordat dit ingevolge het bij of krachtens de artikelen 16, 17 (...) bepaalde is toegestaan."
Ofwel: het te vroeg begraven of cremeren van een lijk is strafbaar. Het (te) laat cremeren of begraven van een lijk niet.
Het is dus eigenlijk ook meer een termijn van orde.

Zo heel gek is dat overigens niet. Denk aan het vreselijke geval dat iemand eerst een paar weken in huis ligt, alvorens dood gevonden te worden. Of denk aan de slachtoffers van de MH17. Of denk aan andere overledenen die vanuit het buitenland komen. Zouden die bijvoorbeeld een boete moeten krijgen omdat er niet binnen de termijn van de wet begraven of gecremeerd wordt? Ik denk het niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over de vraag of je iemand kunt verbieden om afscheid te nemen van een overledene:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE