Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Erfenis verwerpen, kan ik mijn vader toch laten cremeren?


30 november 2009

Vraag nummer: 7095  (oude nummer: 14458)

Is het mogelijk de crematie van mijn vader te regelen en zijn erfenis te verwerpen? Waar ligt de grens tussen erfgenaam zijn en nabestaande?
Als ik zijn crematie regel wordt ik dan ook verantwoordelijk voor de kosten van de laatste dagen van zijn verpleging in het ziekenhuis?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U doet er goed aan om deze vraag ook te stellen in de collega-adviesrubriek van notaris mr. G. van de Griend. http://www.uitvaart.nl/page_69.html
Want het ligt op de grens en een grens kun je van 2 kanten benaderen.

Mijn inziens is het mogelijk om de crematie van uw vader te regelen zonder de erfenis te aanvaarden, als u de crematie helemaal zelf betaalt (of met broers en zussen) en u geen geld of goederen uit de nalatenschap van uw vader tot u neemt.
Het is maatschappelijk ook gewenst dat nabestaanden de uitvaart regelen, ook als zij de erfenis aanvaarden. Wie zou het anders moeten doen? Dan kom je uit op de Sociale Dienst van de gemeente, maar die mag de kosten weer verhalen op kinderen, ongeacht of die de erfenis aanvaarden of verwerpen. Zo'n omweg heeft geen enkele zin. Als de gemeente de uitvaart regelt, hebben nabestaanden ook geen recht op inspraak. Ook dat heeft geen zin. U kunt het beter zelf doen.

Ik zie geen enkele relatie tussen het regelen van de crematie en de ziektekosten van uw vader. Daar kunt u nooit aansprakelijk voor zijn, behalve als erfgenaam en in het geval dat zijn ziektekostenverzekering de kosten niet zou dekken.
Misschien zijn wel kosten van het gebruik van het mortuarium van het ziekenhuis voor uw rekening, als dat van toepassing is. Maar dat zijn geen ziektekosten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zie voor de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE