Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Definitie: in stilte begraven/cremeren


29 november 2002

Vraag nummer: 1772  (oude nummer: 2140)

Tue Apr 9 13:56:20 2002

Geachte mevrouw of meneer,

Mijn vraag luidt:
- In stilte begraven/cremeren mogen er dan familieleden bij aanwezig zijn?

Bij voorbaat dank,

F.G. Verheul.

Antwoord:

Tue Apr 9 21:16:14 2002

Geachte heer Verheul,

Er is geen vaste definitie van 'in stilte' begraven/cremeren. Meestal houdt het in dat men in kleine kring, bijvoorbeeld alleen met naaste familie de plechtigheid laat plaatsvinden. Maar voor een zeer bekende Nederlander is een groep van 100 genodigden al 'in stilte'.

Uiteraard mogen er familieleden bij begraven of cremeren 'in stilte' zijn, tenzij de overledene anders kenbaar heeft gemaakt. Als hij in een testament, codicil of anderszins kenbaar heeft gemaakt dat er geen familie of bepaalde personen uit de familie bij mogen zijn, dan moet zijn wens gerespecteerd worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?


Zie over de vraag of je iemand kunt verbieden om afscheid te nemen van een overledene, ook:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE