Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

De begrafenis van moeder is buiten mij om geregeld


28 januari 2008

Vraag nummer: 5164  (oude nummer: 10203)

Geachte redactie van Uitvaart.nl,

Graag leg ik mijn volgende probleem aan u voor:

Vlak na het overlijden van mijn moeder zijn er een paar vervelende dingen gebeurd. Ik vraag mij af of dat zomaar kan in Nederland. Waar gaat het over?
Mijn moeder is om 18.00 uur dood gevonden door mijn zuster en haar man. Binnen twee uur na het overlijden van mijn moeder heeft mijn zuster en haar man handtekeningen geplaatst zonder met mij daarover te hebben gesproken. Zo heeft ze getekend voor:

* het opbaren van mijn moeder in de kerk vijf uur na haar overlijden, in plaats van in een openbare gelegenheid
* de kerkhofbeheerder heeft midden in de nacht mijn moeder moeten opbaren
* een algemeen graf in plaats van een eigen graf voor mijn moeder

Toen ik mijn familie, de kerk en de uitvaartondernemer erop aansprak gaf niemand thuis. Allen zeiden dat ik te laat was omdat de handtekeningen al geplaatst waren.
Mijn zus en zwager hebben, om een en ander zo snel voor elkaar te krijgen, tegen de betrokkenen in en rondom de kerk verteld dat ik gek zou zijn en zij daarom niet met mij in zee moeten gaan. Mijn zuster zit in het bestuur van het kerkhof en mijn zwager zit in het bestuur van de betrokken kerk. Mijn zuster is ook nog bureaucoördinator van diezelfde kerk.

Ik weet dat gedane zaken geen keer nemen. Wel ben ik benieuwd naar uw juridische standpunt hierover? Mag dit zomaar, kan dit zomaar straffeloos gebeuren in Nederland. En kan ik verhaal halen, temeer daar ik rondom mijn moeders overlijden volstrekt buiten spel geplaatst ben geworden, het heeft mijn rouwproces enorm bemoeilijkt.

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Iedereen die van een overlijden kennis heeft genomen, kan beginnen met het regelen van de uitvaart. Er is geen wettelijke regel dat alleen een kind of een echtgenoot dat mag. Ook de buurman mag het, bij wijze van spreken. En er is geen regel dat degene die de uitvaart regelt, met alle kinderen of andere verwanten moet overleggen. Er is zelfs ook geen regel dat alle nabestaanden van een overlijden in kennis moeten worden gesteld.
Dat zou trouwens ook nauwelijks te regelen zijn, omdat alle situaties anders zijn en er soms ook objectief goede redenen voor zijn. Dat is niet in wettelijke regelingen te vatten.
Er is alleen het wettelijke voorschrift dat degene die de uitvaart regelt, dat moet doen overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene.

U kunt klagen bij de kerk of de uitvaartondernemer, maar dat heeft weinig zin. Zij hebben alleen te maken met de opdrachtgever.

Wat u had kunnen doen - als minnelijk overleg met uw zuster niet mogelijk was - was het snel inschakelen van een advocaat, die met een kort geding had kunnen dreigen. Maar dat zou alleen zin hebben, als u aan zou kunnen hebben tonen dat het handelen van uw zuster niet overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene zou zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd (en rechtszaken over bewaren of verstrooien van as)

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE