Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Crematie zonder familie of vrienden (moet er gelegenheid voor afscheid zijn?)


19 augustus 2003

Vraag nummer: 2410  (oude nummer: 2935)

Deze week wordt een ex-cliente van ons (ik werk in een dak en thuislozenopvangcentrum0 gecremeerd. Het is bij ons gebruikelijk naar de crematie te gaan van ex-clienten, omdat er vaak geen familie is. In dit geval is er wel familie (twee zussen) die echter niet willen komen, omdat zij m.i. bang zijn dat de kosten op hen verhaald gaan worden. De soc. dienst heeft opdracht gegeven aan een begr. onderneming voor crematie. Toen ik de onderneming belde en aangaf belangstelling te hebben om afscheid te nemen, kreeg ik weinig tot geen medewerking, in ieder geval gaf men aan dat er geen familie kwam, dus ook niets geregeld was voor anderen. Mijn vraag: is een begrafenisonderneming verplicht datum en tijdstip ergens te vermelden of door te geven als hierom gevraagd wordt en moet zij altijd de gelegenheid bieden om afscheid te nemen, ook als de gemeente betaalt?

Antwoord:

Geachte heer,

Het is de opdrachtgever van een begrafenis of crematie, die bepaalt wat er gebeurt. Dus ook of er gelegenheid voor een afscheid is. Dat is niet anders als het gaat om een 'normale' begrafenis van opa/oma die door de familie wordt georganiseerd, dan wel of het gaat om een door de Sociale Dienst geregelde uitvaart.

Wat ik zo links en rechts over de gangbare praktijk bij de laatste soort gemeentelijke uitvaarten hoor, is dat er wel een korte afscheidsceremonie wordt gehouden. Maar het is de gemeente die bij de uitvaartondernemer dient aan te geven dat dit wenselijk is. Nu het er naar uitziet dat de gemeente wellicht denkt dat er toch niemand komt en daarom de uitvaartondernemer opdit punt geen instructies heeft gegeven, is het verstandig om met de gemeente contact op te nemen en te vertellen dat tenminste u afschreid wil nemen.

Voorts is het een min-punt voor de betreffende uitvaartondernemer om niet spontaan op uw vraag in te spelen. De meeste uitvaartondernemingen zullen dat gelukkig wel doen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Zie over het aanwezig zijn van nabestaanden bij een uitvaart door de gemeente:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE