Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Controle identiteit en bloedverwantschap personen in overlijdensbericht


24 juli 2014

Vraag nummer: 39186

Als men het overlijdensbericht opstelt moet het uitvaartcentrum de identiteit en de bloedverwantschap controleren van de personen die erop voorkomen? ? Is de opdrachtgever verantwoordelijk hiervoor?

Voorbeeld, mijn broer (75 j) is 9 mnd voor zijn overlijden gehuwd. Mijn schoonzus heeft op de kaart de voornamen van haar 2 zoons met levensgezel, echtgenote + kinderen vermeld de indruk wekkende dat deze kinderen zijn geboren uit dit late huwelijk. Het feit dat mijn broer nog 3 zusters + 1 broer heeft wordt voot t'gemak vergeten. Deze naaste familie wordt tijdens de begrafenis gewoon genegeerd. Graag uw antwoord. Wie is verantwoordelijk en is dit juridisch juist?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als een uitvaartleider of iemand van een rouwcentrum de nabestaanden helpt bij het opstellen van een overlijdensbericht, op de rouwkaart of misschien een advertentie in een krant, hoeft de identiteit en verwantschap van de genoemde personen niet gecontroleerd te worden. Het is helemaal de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever van de uitvaart om te besluiten wie hij/zij in dat overlijdensbericht genoemd wil hebben. Er is geen enkele verplichting om alleen maar bloedverwanten te noemen en er is ook geen enkele verplichting om alle boedverwanten tot een bepaalde graad te noemen. Dat is allemaal de keuze van de opdrachtgever van de uitvaart.

Het uitvaartcentrum heeft geen enkele bevoegdheid om persoonsgegevens te controleren. Bovendien, hoe weet men wat men moet controleren? Een uitvaartcentrum heeft geen gegevens van de burgerlijke stand en mag die ook niet eens zomaar opvragen.

Uw broer was blijkbaar gehuwd, maar dat is tegenwoordig op die leeftijd ongewoon. Mensen die gescheiden zijn of op latere leeftijd weduwnaar geworden zijn, gaan vaak samenwonen zonder gehuwd te zijn. Dan valt er niets te controleren.

U zou blijkbaar graag als zuster in het overlijdensbericht genoemd zijn. Uw nieuwe schoonzus heeft dat niet gedaan.
Maar u hoeft helemaal niet afhankelijk te zijn van uw schoonzus. Iedereen mag een overlijdensbericht van een dierbare opstellen en rondsturen of publiceren. U had ook zelf een kaart kunnen opstellen en rondsturen. Of e-mails. Alleen, of met uw broers en zussen samen. U had ook een advertentie in de krant kunnen zetten. Dat gebeurt wel vaker, dat broers/zussen of schoonfamilie een eigen advertentie in de krant zet. Of een eigen bericht op internet zet, bijvoorbeeld in Condoleance.nl. Dat kunt u altijd nog doen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE