Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bandopname rouwdienst vergeten


16 november 2002

Vraag nummer: 1560  (oude nummer: 1924)

Fri Jan 5 19:03:43 2001

Onlangs heeft in de familie een uitvaartplechtigheid plaatsgevonden(een Crematie). Deze is op zich zeer goed verzorgd en goed verlopen, maar tussen de uitvaartondernemer en het crematorium is een communicatie storing geweest, zodoende is er geen bandopname geweest van de rouwdienst in het crematorium. De geschreven teksten van de sprekers zijn nog wel aanwezig en dat geeft ons nog een goed gevoel.
Onze vraag is eigelijk of er iemand voor deze fout aansprakelijk zou kunnen worden gesteld?

Antwoord:

Sat Jan 6 03:16:18 2001

Geachte heer of mevrouw,

Uiteraard kan iemand aansprakelijk worden gesteld voor de omissie dat geen bandopname van de rouwdienst is gehouden. Alleen moeten dan meer feiten van 'de communicatiestoring' tussen de uitvaartondernemer en het crematorium bekend zijn. Want 'communicatiestoring' is zo lekker makkelijk gezegd en geeft niemand de schuld, maar iemand is onduidelijk geweest, heeft iets niet goed doorgegeven of opgeschreven.
Er moet dus eerst naar de details van de feitelijke toedracht gekeken worden, om te kunnen bepalen wie e.e.a. veroorzaakt heeft. Als dat niet duidelijk is en niet alsnog wordt, kunnen simpelweg beide partijen aansprakelijk worden gesteld.

De vraag is echter, wat het aansprakelijk stellen in zou moeten houden. Dat kan normaal alleen als er een bepaalde schade is. Wat is hier de schade, feitelijk (niet emotioneel)?

Ik zie 2 zaken.
1. Dat er geen geluidsopname is, waar die er wel behoorde te zijn. Er zou 'schade' zijn als er de kosten van de opname op de rekening staat. Die kosten zijn schade en behoren voor rekening van 'de schuldige' te komen. Waarschijnlijk echter worden of zijn deze kosten niet berekend, dus is er op dat punt geen schade.

2. Iets anders is dat de uitvaartondernemer voor een deel betaald wordt om de regie over de uitvaartplechtigheid te voeren. Dat betekent niet alleen dat er normaliter een geluidsband betaald wordt, maar u betaalt de uitvaartondernemer ook om er voor dat te zorgen dat er een geluidsband komt (en veel meer, natuurlijk). Hij hoort 'communicatiestoringen' te voorkomen, dat is ook een deel van zijn werk. En dat is hier niet goed gegaan. Mij zou het daarom gerechtvaardigd lijken dat u dat deeltje van zijn rekening dat redelijkerwijs betrekking heeft op het zonder-communicatiestoringen-er-voor-zorgen-dat-er-een-geluidsband-komt, niet betaalt. Want op dit punt is hij zijn contractuele verplichtingen niet of niet goed nagekomen. De 'schade' is evenredig aan de aandacht die hij aan dit punt zou moeten besteden op het totaal van de gehele uitvaart, en dat is - objectief gezien - tamelijk gering. Er kan geen sprake van zijn dat u bijvoorbeeld de helft van de rekening niet zou betalen. Dat zou buiten proporties zijn. Dat zou - in het hypothetische geval van een rechtszaak - een rechter nooit goedkeuren. Maar een bedrag van fl. 50,- of maximaal fl. 100,- van de rekening aftrekken zou mij redelijk lijken.

Mocht u overigens een probleem ondervinden, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Uitvaartwezen, waarover meer op deze site te vinden is (zoek via de zoekmachine in de colofon naar 'geschillencommissie').

mr W.G.H.M. van der Putten

6 januari 2001

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE